Okresowe szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzanie jakoci


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest: aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu :

Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą.
Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami.
Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń /pożar, awaria itp.

Program szkolenia

UWAGA:
*Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne - nie rzadziej niż raz w roku.

*Pierwsze szkolenie okresowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno zostać przeprowadzone nie później niż przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy przez pracownika na takim stanowisku.

Program:

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników- z uwzględnieniem zmian technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
Szkolenie skierowane: do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Metody szkoleniowe: wykład z prezentacją multimedialną zawierającą filmy instruktażowe, studium przypadku.

Czas trwania: 8 h – 1 dzień

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).


Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

Zapraszamy do kontaktu:
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl