Wyjść poza schemat. Zespołowe rozwiązywanie problemów

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Pozostae

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności twórczego i efektywnego rozwiązywania problemów, wzmocnienie pozytywnych przejawów pracy grupowej oraz eliminowanie zachowań hamujących ten proces.


Organizator:

Logo Credo

Credo

ul. Górna 29B/6
43-400 Cieszyn
tel. 606 22 11 00

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 590 zł

Miejsce wydarzenia:

woj. śląskie

Katowice


Obsługa

Przemysław Siwula

Cel szkolenia

Po szkoleniu jego uczestnicy będą umieli:

*Rozpoznawać sytuacje mogące prowadzić do konfliktów i dostrzegać pozytywne aspekty konfliktu
*Rozpoznawać role zespołowe
*Poprawiać komunikację interpersonalną w zespole
*Stosować metody twórczego myślenia
*Angażować współpracowników w nazywanie problemów i zespołowe ich rozwiązywanie

Program szkolenia

1. Fundamenty pracy zespołowej
• Jasny cel
• Podział zadań i odpowiedzialności
• Kompetencje (wiedza, umiejętności, postawa)
• Sprawna komunikacja interpersonalna (narzędzia aktywnego słuchania)

2. Role zespołowe i ich wpływ na funkcjonowanie zespołu
• Rozpoznawanie ról
• Zadania lidera

3. Strategie ucieczki od myślenia
• Rozpraszanie
• Reagowanie
• Odwzorowywanie

4. Poziomy odtwórczego myślenia
• Reakcje proste
• Powtarzanie skrótów myślowych
• Kaizen

5. Myślenie produktywne –cechy (wg Tima Hursona)
• Generatywność
• Niewartościowanie
• Ekspansywność

6. Model myślenia produktywnego
• Krok 1: opis sytuacji
• Krok 2: określenia ram sukcesu dla określonego procesu
• Krok 3: kluczowe pytania
• Krok 4: kształtowanie rozwiązań
• Krok 5: dobieranie zasobów

7. Metody, narzędzia i techniki twórczego myślenia
• Analiza pola sił
• Burza mózgów
• Wykres Ishikawy
• Odwracanie
• Czasowniki modyfikujące Osborna
• Zabić świętą krowę

8. Jak angażować pracowników w identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
• Aspekty psychologiczne
• Techniki zarządcze

9. Ocena potencjalnych skutków zmiany i redukcja ryzyka.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

tel. 606 22 11 00
e-mail: credo@credo.edu.pl
Terminy szkoleń na stronie: www.credo.edu.pl