Faktura od A do Z w podatku VAT 2014r. Zasady wystawiania, ewidencjonowania, rozliczania w 2014 roku.

Kategoria: Szkolenia › Prawo ›


Organizator:

Logo Panorama Szkoleń

Panorama Szkoleń

ul. Paulińska 18/1
50-247 Wrocław
tel. 601 78 51 44

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 290 + VAT zł

Miejsce wydarzenia:

BUSINESS CENTER WENDEREDU
ul.św.Józefa 1/3

Wrocław


Program szkolenia

1. Ustawowe zasady wystawiania faktur VAT ( NOWOŚĆ w ustawie !!). Faktury VAT w 2014 r. :
 kiedy należy wystawiać faktury VAT, przypadki kiedy można fakturę zastąpić innym dokumentem,

 kiedy można odliczyć VAT wykazany na dokumentach innych niż faktury (paragony, bilety, itp.),

 udzielenie pożyczki - faktura czy nota?

 co zawiera faktura, czego nie można na niej wykazać, co może a co musi zawierać faktura VAT

 wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego – przypadki praktyczne, zmiany w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014r.
 zasady wystawiania faktur VAT od 1 stycznia 2014r.
 kiedy wystawiać faktury na zaliczki?
 co z fakturami na zaliczki jeśli nie doszło do transakcji ?

 kiedy fakturować potrącenia dokonane z pensji pracowników

 faktury w walutach obcych, kiedy i według jakiego kursu przeliczać- w 2014 r.

 kiedy podatnik może odliczyć polski podatek VAT wykazany na fakturach VAT od małych podatników, faktury dokumentujące nabycie złomu, wystawionych przez zagranicznych kontrahentów,

 data wystawienia faktury, czy ma wpływ na termin jej rozliczenia? Data wystawienia a data sprzedaży na fakturze
 nowy rodzaj faktur VAT –do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro
 konieczne elementy faktur VAT- przy fakturach uproszczonych
 dokumentowanie opakowań zwrotnych w VAT
 terminy 7 dni i 60 dni na zafakturowanie opakowań zwrotnych
 faktury i podstawa opodatkowania w imporcie usług po zmianach na 2014 r.
 faktury i zmiany w podstawie opodatkowania przy transakcji WNT i WDT w 2014 r.
 faktury i zaliczki na eksport towarów w 2014 r.

2. Faktury korygujące w ustawie VAT (nowość w ustawie !!) :

 sposób wystawiania faktur VAT korygujących

 dokumentowanie rabatów, skont, bonów, opustów, rabatów

 kiedy można wystawić zbiorczą korektę, kiedy nie można

 prostowanie pomyłek przez sprzedawcę (korekty) oraz nabywcę (fakturę- noty korygujące),

 data wystawienia korekty a moment jej ujęcia przez sprzedawcę oraz nabywcę,

 przypadki korygowania i anulowania faktur VAT,

 paragony fiskalne, czy można korygować ?
 brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej, kiedy uprawnia a kiedy nie uprawnia do rozliczenia korekty?

3. Duplikaty faktur w ustawie VAT ( nowość w ustawie !!):
 kiedy wystawca wystawia duplikat
 kiedy nabywca i na jakich zasadach wystawia duplikat fa VAT
4. Dokumentowanie czynności dokonanych (uznanych za dokonane) zagranicą (nowość w ustawie!!):

 elementy konieczne i dobrowolne,

 terminy wystawienia,

 obowiązkowe adnotacje występujące na fakturach,

5. Fakturowanie transakcji trójstronnych w procedurze uproszczonej –zasady dokumentowania w 2014r.

6. Faktury „wewnętrzne” lub inne dokumenty z nimi zrównane w 2014 r:
 kiedy i do jakich transakcji można wystawić dokument wewnętrzny w 2014 r.

 jak ustalić podstawę opodatkowania,

 transakcje zagraniczne,

 dokumentowane czynności nieodpłatnych od 1 kwietnia 2013 r.

 czy i jak dokumentować wykorzystywanie towarów należących do przedsiębiorstwa w celach prywatnych w 2013 r.

7. Fakturowanie zaliczek w ustawie VAT (nowość w ustawie!!):
 treść faktury zaliczkowej,

 data otrzymania zaliczki a wystawienie faktury zaliczkowej w kontekście ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego,

 czy wystawiać fakturę końcową w przypadku fakturowanej 100% zaliczki

 moment odliczenia podatku VAT z faktury zaliczkowej, czy brak zapłaty za fakturę zaliczkową uprawnia do odliczenia podatku VAT?

8. Faktury elektroniczne w 2014 r.
 kiedy można wystawić i wysłać fakturę elektroniczną w 2014 r.
 akceptacja odbiorcy faktury wysyłanej drogą elektroniczną w 2014 r.
 cofnięcie akceptacji-skutki w podatku VAT w 2014 r.

9. Refakturowanie i „puste” faktury w 2014 r. .
 pojęcie refakturowania, przedmiot refakturowania-uchylenie art. 30 ust.3 ustawy
 towar czy usługa przedmiotem refakturowania?
 refakturowanie tzw. mediów
10. Odliczanie VAT w 2014 r.
 wykaz dokumentów uprawniających do odliczenia VAT w 2014 r.
 faktury wystawione 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego czy dają prawo do odliczenia VAT?
 oryginał faktury czy oryginalny dokument daje prawo do odliczenia VAT?
 faktury uproszczone bez wykazanej kwoty VAT z prawem czy bez –odliczenia VAT?
 terminy odliczenia VAT podstawowe i uzupełniające
 korekty deklaracji zwiększające podatek naliczony (kiedy rozliczać faktury korekty)
 faktury za media w 2014 r i okres ich rozliczeń
 wpływ zmian dotyczących podstawy opodatkowania na termin obliczalności VAT
11. Samochody i paliwo w 2014 r. Odliczalność VAT
 „reaktywacja” samochodów z kratką czy dalszy zakaz odliczania VAT?
 odliczanie VAT uzależnione od świadectwa homologacji i zmiany w homologacjach pojazdów na 2014 r.
 samochody osobowe, samochody specjalne, samochody bezspornie ciężarowe, samochody powyżej 3.5 tony w VAT
 przegrody i inne elementy konstrukcyjne samochodów i ich wpływ na rodzaj przeznaczenia w VAT
 benzyna, diesel, LPG w VAT, kiedy można, kiedy nie można odliczać
 przypadki kiedy od samochodów osobowych służy pełne prawo do odliczenia VAT jak również od paliwa do samochodów osobowych
 samochody demonstracyjne w VAT i rozliczanie paliwa (jako środek napędu i środek do konserwacji)

Dodaj ofertę

srebrnypies