Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ZSZ

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzanie jakoci


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Warsztaty doskonalące - przekazanie wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia

Program:


Szkolenie teoretyczno-praktyczne obejmuje:


1. Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 (OHSAS 18001):

- Interpretacja wymagań systemowych w oparciu o normy.
- Omówienie poszczególnych punktów norm z punktu widzenia auditora.
- Omówienie szczególnych i nietypowych przypadków interpretacji wymagań norm na przykładach wynikających z doświadczeń prowadzącego i uczestników szkolenia.2. Inicjowanie działań auditowych:

- Sporządzenie planu auditu.
- Lista pytań kontrolnych i jej znaczenie.
- Sporządzanie zapisów auditu wewnętrznego.
- Spotkanie otwierające audit.
- Działania auditowe w miejscu.
- Zbieranie dowodów.
- Spotkanie zamykające.3. Dokumentowanie auditu:

- Stwierdzanie niezgodności i spostrzeżeń.
- Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
- Zasady dokumentowania uwag doskonalących przez auditora.4. Psychologię auditu:

- Radzenie sobie ze stresem u auditowanego.
- Rodzaje pytań auditowych oraz sposoby ich zadawania auditowanemu.
- Aktywne słuchanie podczas auditu.
- Przykłady sytuacji auditowych.5. Raportowanie z auditu:

- Prezentacja formularzy i sposobu ich wypełniania.
- Obieg dokumentacji auditowej w przedsiębiorstwie i jego znaczenie.
- Działania poauditowe i ich znaczenie – przykładowe rozwiązania.Szkolenie skierowane jest do: audytorów wewnętrznych i pełnomocników ZSZ chcących doskonalić metody i techniki auditorskie.


Metody szkoleniowe: wykład,dyskusja, case study.

Czas trwania: 10h - 1 dzień

Korzyści z udziału:

Uzyskanie dodatkowych umiejętności prowadzenia auditu.
Doskonalenie posiadanych umiejętności auditorskich.
Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej systemów zarządzania.
Doskonalenie umiejętności wykazywania niezgodności.
Doskonalenie właściwego podejścia do auditowanego i podejmowania decyzji.


Każdy z uczestników otrzyma wyczerpujące i przydatne materiały, zawierające informacje dotyczące realizowanego szkolenia, długopis, notatnik, teczkę na dokumenty, kalendarz na 2013r., opcjonalnie: płytę CD z nagranymi własnymi wystąpieniami i/lub inne materiały. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie - certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).

Dodaj ofertę

Więcej informacji

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl
www.starteko.pl