HR Management w firmie

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Korzyści z udziału:

- poznanie metod rekrutacji i selekcji pracowników;
- zorganizowanie pracy działu HR;
- opracowanie metod motywowania i rozwoju kadry;
- opanowanie umiejętności wychwytywania naturalnych liderów z grupy.


Organizator:

Logo StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

StartEko Szkolenia i Doradztwo Marta Woszczyńska

Brzozowa 28c/8
44-100 Gliwice
tel. 602796228

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Program szkolenia

Program:

Organizacja, rola i zadania Działu Kadrowego (personalnego, HR) w realizacji funkcji personalnej.
Rekrutacja (dobór) i selekcja pracowników – jak zrekrutować i wyselekcjonować właściwych pracowników.
Wdrożenie nowego pracownika – co powinien zawierać program wdrożenia nowego członka organizacji i czemu ma służyć. Ewaluacji pracowników – przy użyciu jakich metod najlepiej ocenia się pracownika.
Rozwój, szkolenie i doskonalenie kadr.
Przywódczość.
Zwalnianie pracowników – jak rozstać się z pracownikiem, by minimalizować ryzyko pogorszenia wizerunku firmy.

Każdy z uczestników otrzyma wyczerpujące i przydatne materiały, zawierające informacje dotyczące realizowanego szkolenia, długopis, notatnik, teczkę na dokumenty, opcjonalnie: płytę CD z nagranymi własnymi wystąpieniami i/lub inne materiały. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Czas trwania: 8h - 1 dzień

Szkolenie jest skierowane do: wszystkich zainteresowanych (w szczególności do studentów, osób pracujących w działach HR).

Metody szkoleniowe: burza mózgów, praca w grupach, testy, ćwiczenia przełamujące „pierwsze lody”, mini wykład, prezentacja PowerPoint.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem – skontaktuj się z nami a otrzymasz szczegółową ofertę organizacji szkolenia wraz z wyceną!

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej (organizowane dla danej firmy) lub jako indywidualne konsultacje tematyczne z trenerem (dla pracowników firm i osób prywatnych).

Dodaj ofertę

Więcej informacji

www.starteko.pl

Tel: 602 796 228 lub 884 060 523
e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl