Aktualne problemy ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej - kazusy - SZKOLENIE

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

Aktualne problemy ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej - kazusy - SZKOLENIE


Organizator:tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2019-12-20

Cena: 700 zł

Miejsce wydarzenia:

Przyokopowa 33

Warszawa


Cel szkolenia

CELE SZKOLENIA:

Warsztaty adresowane są do prawników, szefów działów prawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), szefów działów promocji i reklamy, kadrowców (szefów działów HR i ich pracowników), jak również wszystkich, którzy zajmują się przedmiotową tematyką.

Zachęcamy do zadawania pytań przed terminem warsztatów, które uwzględnię w ramach omawianych kazusów. W tym celu uruchomiany został specjalnie dla Państwa adres e-mail: arozko@wolterskluwer.pl, na który możecie Państwo przesyłać pytania.

Program szkolenia

W PROGRAMIE:

I. Dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawnych ochrony w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Kryteria kwalifikacji informacji jako ,,dane osobowe"; w tym zakres wykorzystywania danych osobowych publicznie dostępnych w działalności gospodarczej, na tle nowych orzeczeń sądów administracyjnych;
Zakres, treść, forma i tryb uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz przesłanki wyłączające obowiązek uzyskania zgody;
Adekwatność przetwarzania danych osobowych;
Zabezpieczenie danych osobowych w ,,systemach komputerowych" - problemy interpretacyjne.


II. Wielopodmiotowe struktury przetwarzania danych osobowych
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Dostosowanie wielopodmiotowej struktury transakcji handlowej do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych;
Warunki przekazywania danych osobowych z Polski poza Europejski Obszar Gospodarczy i ryzyka dla administratora danych;
Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych zawierane w grupie kapitałowej;
Dwóch administratorów danych jednego zbioru.


III. Wykorzystanie Nowych Technologii a ochrona danych osobowych
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Wykorzystywanie danych biometrycznych w celach związanych z zatrudnieniem;
Stosowanie systemów zabezpieczenia, w tym nadzoru wizyjnego a dopuszczalność przetwarzania danych osobowych;
Specyfika wymiany informacji ,,on-line";
Specyfika przetwarzania danych osobowych ,,w chmurze".


IV. Marketing samodzielny i z wykorzystaniem podmiotów trzecich
Kazusy obejmować będą następujące zagadnienia:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celach marketingu (marketing produktów/usług własnych i osób trzecich);
Cross-selling baz danych;
Prawne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych;
Zakres odpowiedzialność w związku z marketingiem produktów/usług.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi: 700 zł +23% VAT/ os

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkolenia


Kontakt:
tel.: 22 535 83 23
fax: 22 535 81 34

e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl
Pełna oferta szkoleń dostępna na: www.szkolenia.abc.com.pl