Badania Marketingowe w Firmie Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia › Marketing › Marketing bezpotedni

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

BADANIA MARKETINGOWE W FIRMIE

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 399 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematyką badań marketingowych
w praktyce. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak skutecznie zaprojektować badanie od podstaw. Na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu metodologii badawczej, jak zdefiniować problem i cele badawcze, tak by spełniały założenia biznesowe. Jak skutecznie wyciągać wnioski uzyskane z wyników badań.

Program szkolenia

DEFINIOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO ORAZ CELÓW BADAWCZYCH
Analiza źródeł wtórnych. Założenia biznesowe, a cele badawcze – jak skutecznie ocenić możliwość weryfikacji założeń biznesowych za pomocą badań marketingowych? Jak właściwie zdefiniować problem badawczy. Od czego zacząć? Specyfika rodzajów problemów badawczych. Rola źródeł wtórnych przy definiowaniu problemu badawczego. Rodzaje źródeł wtórnych. Cele badawcze, a projektowanie narzędzi badawczych. Cele badawcze jako wyznacznik odpowiedzi na pożądane zagadnienia związane z projektowanie optymalnej strategii marketingowej firmy. Case study, praca na własnych przykładach i doświadczeniach.

PROJEKTOWANIE METODOLOGII BADAWCZEJ
Dobór próby. Rodzaje doborów próby. Dobór losowy, a celowy. Reprezentatywność wyników. Rola optymalnego doboru próby przy projektowania badania marketingowego. Wyodrębnianie grup docelowych (target) , a cele badania. Typologia badań marketingowych. Rodzaje technik badawczych (PAPI, CATI, CASI, CAWI) – ich wpływ na rzetelność wyników i osiąganie właściwych wyników badań. Najlepsze sposoby na wybranie optymalnych technik badawczych. Badania jakościowe, a ilościowe .Praca na własnym studium przypadku. Projektowanie własnej metodologii badawczej w konsultacji z prowadzącym. Najczęstsze błędy i problemy,

PROJEKTOWANIE NARZĘDZI BADAWCZYCH
Typologia narzędzi badawczych (rodzaje). Zastosowanie narzędzi badawczych w zależności od techniki zbierania danych. Projektowanie narzędzi badawczych w zależności od metodologii badawczej, wielkości i rodzaju próby, rodzaju badania (ilościowe vs jakościowe). Najlepsze sposoby na skuteczne tworzenia kwestionariusza (ankiety) badawczego. Pytania zamknięte, a otwarte. Rodzaj stosowanych skal odpowiedzi oraz kafeterii. Świadomość spontaniczna oraz wspomagana. Tworzenia narzędzia badawczego pod kątem odpowiedzi na problem oraz cele badawcze. Projektowanie własnego kwestionariusza w konsultacji z prowadzącym. Najczęstsze błędy i problemy.

ZBIERANIE WYNIKÓW. KONTAKT Z RESPONDENTEM
Najlepsze sposoby na właściwą i skuteczną pracę w terenie z ankietą. Sposoby prowadzenia wywiadów osobistych oraz wywiadów telefonicznych z respondentem. Koordynowanie prac terenowych. Wywiady indywidualne pogłębione (IDI) oraz zogniskowane – grupowe (FGI) - sposoby prowadzenia, scenariusze, zastosowanie. Różnice między technikami ilościowymi ,a jakościowymi. Najczęściej popełniane błędy.

ANALIZA WYNIKÓW ORAZ RAPORTOWANIE
Sposoby zbierania wyników z badania. Rodzaje analiz statystycznych. Stosowane programy do analiz wyników. Najprostsze sposoby analizowania wyników. Istotność statystyczna, a uzyskane wyniki. Stosowane bazy danych
z wynikami. Tworzenie raportu z wynikami. Struktura raportu. Raport jako odpowiedź na problemy badawcze oraz cele badania. Raport jako narzędzie do tworzenia rekomendacji, usprawnień oraz odpowiedzi na zakładane założenia biznesowe. Najlepsze sposoby prezentowania raportu z wynikami (wykresy, dane liczbowe). Praca na studium przypadku. Najczęściej popełniane błędy.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 06.09.2014
Koszt uczestnictwa: 399 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-16), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl