Biznesplan Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

BIZNESPLAN

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:

• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 499 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Sporządzanie biznesplanu jest szczególnie istotne w procesie weryfikacji danego pomysłu biznesowego. Niezależnie od tego jakie jest przeznaczenie naszego biznesplanu (kredyt w banku, dotacja unijna, inne) to informacje w nim zawarte pozwolą nam określić czy dane przedsięwzięcia ma szanse na realizacji oraz czy jest uzasadnione ekonomicznie. Struktura biznesplanu powinna cechować się spójnością logiczną i właściwą analizą ekonomiczną.

Osoby, które ukończą szkolenie, będą wiedziały jak:
• Przygotować profesjonalny biznesplan
• Przeprowadzić niezbędne analizy oferowanych produktów i usług
• Kreować strategię marketingową dostosowaną do potrzeb rynku
• Prawidłowo określać cele i w jaki sposób mierzyć ich osiągalność

Program szkolenia

ANALIZA OFEROWANYCH PRODUKTÓW I USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA. ANALIZA SWOT.
Analiza firmy pod kątem oferowanych produktów i usług. Weryfikacja szans i zagrożeń firmy na rynku oraz ocena jej mocnych i słabych stron.
Na tym etapie musimy określić jakiego rodzaju produkty i usługi oferuje lub będzie oferować nasza firma oraz określić nasze możliwości produkcyjne. Szczególnie istotna jest analiza SWOT, która jest podstawowym narzędziem do określenia szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron danego przedsięwzięcia. Istotne jest, aby przy analizie podejść obiektywnie do omawianych zagadnień. Naszym celem jest przygotowanie miarodajnej oceny projektu, a nie uzyskania np. kredytu w banku. Spojrzenie na biznesplan oraz na analizę w SWOT w ten sposób, umożliwi nam wstępną weryfikację czy warto jest realizować dany projekt. Jeśli na tym etapie stwierdzimy, że nie ma on szans realizacji to będzie to dla nas cenna informacja w stosunku do dalszych zadań projektowych.

WYZNACZANIE CELÓW
Jak prawidłowo wyznaczać cele, aby je z łatwością osiągać. Korzyści płynące z szybkiego ustanowienia celów (m.in. zwiększenie efektywności, uporządkowanie pracy, wyeliminowanie nerwowej atmosfery). Metody i techniki wyznaczania priorytetów m.in: macierz Eisenhowera, metoda SMART, analiza SWOT. Cele krótko i długookresowe. Rodzaje celów (osobiste, związane z rodziną i przyjaciółmi, finansowe, związane z karierą, zdrowotne).

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Zapoznanie z najważniejszymi elementami inwestycji w biznesplanie z uwzględnieniem źródeł finansowania i zasobów własnych.
Na tym etapie musimy wskazać jakie posiadamy zasoby techniczne i ludzkie do realizacji postulowanego projektu. Określamy poziom naszych zasobów finansowych, źródła ich finansowania oraz wielkość naszych zasobów własnych. W zależności od typu biznesu naszym wkładem w projekt mogą być pieniądze, wiedza (zdobyte know-how), licencje, uprawnienia, środki trwałe, wyposażenie oraz inne elementy. Wskazanie
w projekcie rozbudowanego katalogu zasobów własnych ma istotne znaczenie przy ocenie naszego zaangażowania w projekt i szans jego realizacji.

RYNEK I MARKETING
Przeprowadzenie analizy rynku i popytu na produkty lub usługi. Kreowanie strategii marketingowej.
Sporządzając biznesplan musimy określić rynek dla produktów lub usług świadczonych przez naszą firmę. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest wsparcie analizy rynkowej danymi statystycznymi. Istotne znaczenie ma również przeprowadzona analiza popytu i podaży na nasze usługi. W odniesieniu do grupy docelowej odbiorców naszych usług kreujemy strategię marketingową i metody promocji naszej oferty. Właściwie dobrane rozwiązania w tym obszarze mogą warunkować sukces naszego przedsięwzięcia lub jego porażkę

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Przybliżenie dostępnych metod finansowania przedsiębiorstwa (dotacje, pożyczki, leasing, Venture Capital, inne).
Każdy projekt wymaga środków na jego realizację. Obecnie występuje szereg możliwości w tym zakresie. Możemy starać się o pozyskanie dotacji unijnej, preferencyjnych pożyczek ze wsparciem unijnym, kredytów bankowych lub środków od prywatnych inwestorów. Niezależnie od wybranej formy finansowania dobrze jest wykazać własny wkład własny w gotówce, nawet wtedy gdy nie jest on wymagany. Wykorzystanie środków własnych w projekcie uwiarygadnia naszą postawę względem realizowanego przedsięwzięcia.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA INWESTYCJI
Zapoznanie się z tworzeniem rachunku zysków i strat, w tym z planowaniem nakładów oraz badaniem efektywności inwestycji.
Czy to wszystko się opłaca? Czy nasze działania są efektywne ekonomicznie? Na te pytania odpowiada rachunek zysków i strat, który należy sporządzić jako jeden z kluczowych elementów biznesplanu. Niektórzy specjaliści z instytucji finansowych zaczynają sprawdzanie efektywności ekonomiczniej właśnie od jego postulowanych wyników finansowych. Dlatego też, tak ważne jest przygotowanie wskazanych danych z najwyższą starannością.


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 21.09.2014
Koszt uczestnictwa: 499 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl