Budowanie Pozytywnych Relacji z Pacjentem Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych


Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 399 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników ochrony zdrowia jak i osób, które na co dzień mają kontakt z pacjentem lub planują rozwój zawodowy w tym kierunku i chcą polepszyć umiejętności w tym obszarze. Dzięki szkoleniu uczestnicy:
• Nauczą się budować wartościowe relacje z pacjentem
• Rozwiną kompetencje psychospołeczne
• Zdobędą wiedzę na temat profesjonalnej komunikacji
• Dowiedzą się w jaki sposób pogodzić życie prywatne z zawodowym i zachować zdrowego ducha
• Poznają metody zarządzania kryzysami
• Poszerzą wiedzę z zakresu zagadnień formalno – prawnych z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Program szkolenia

KOMUNIKACJA
Podstawowe zasady komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Czynniki wpływające na wiarygodność w komunikacji niewerbalnej. Zasady budowania konstruktywnego przekazu - tworzenie komunikatu werbalnego, by uzyskać maksymalnie jasny przekaz i zaangażowanie pacjenta. Rola komunikacji w procesie medycznym. Omówienie kanałów komunikacji i grup odbiorców: pacjent, rodzina. Pożądane umiejętności interpersonalne w komunikacji indywidualnej z pacjentem. Błędy w komunikacji. Zasady skutecznego wywiadu z pacjentem. Rola aktywnego słuchania.

ASERTYWNOŚĆ
Asertywność w relacji z pacjentem. Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich. Umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału. Przyjmowanie krytyki – stres, a efektywność pracy.

WSPARCIE I MOTYWACJA
Omówienie metod motywacyjnych w sytuacjach relacji z pacjentem. Rodzaje motywacji i ich indywidualne zastosowanie. Wsparcie motywacyjne. Motywowanie pacjenta do przestrzegania zaleceń terapii. Definicja empatii i korzyści z jej stosowania, jak okazywać empatię. Model ludzkiej reakcji na zmianę (Janssen).

SYTUACJE TRUDNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSAMI
Identyfikacja przekonań własnych (uczestników) dotyczących sytuacji trudnych w relacji z pacjentem, diagnoza problemu odpowiedzialności za sytuację trudną po stronie pacjenta i po stronie personelu medycznego. Sposoby przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach. Sposoby zapobiegania konfliktom i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Analiza Transakcyjna jako narzędzie do utrzymywania odpowiedniego poziomu komunikacji w trudnych sytuacjach (Berne).

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I WORK-LIFE BALANCE
Czym jest work-life balance i jak o niego dbać. Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Profilaktyka wypalenia zawodowego. Inteligencja emocjonalna (Goleman) - trening zarządzania emocjami. Budowanie harmonii życiowej. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 08.11.2014
Koszt uczestnictwa: 399 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl