Budowanie Wizerunku i Marketing w Firmie Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia › Marketing › Public relation

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych


Budowanie wizerunku i marketing w firmie

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 399 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Wizerunek firmy to jej opinia, która funkcjonuje wśród potencjalnych klientów. Dlatego warto wiedzieć,
jak pozytywnie budować i utrwalać dobre wyobrażenie firmy, którą się współtworzy. Osoby uczestniczące
w naszym szkoleniu:

• Dowiadują się, czym jest szeroko rozumiany marketing
• Poznają strategię Marketingowe, które pomagają w zrozumieniu składowych wizerunku firmy
• Uczą się jak budować i utrwalać wizerunek przedsiębiorstwa
• Poznają psychologiczne aspekty decydujące o wyborze logo, kolorystyki, kampanii reklamowej
• Nabywają umiejętności dopasowania usług lub produktów firmy do oczekiwań klientów

Program szkolenia

MARKETING W FIRMIE
Pojęcie marketingu, kanały działań marketingowych – zalety i wady, Marketing MIX, jako zasada skutecznego działania firmy, (produkt, cena, promocja, dystrybucja, sprzedaż produktów, a sprzedaż usług, badanie potrzeb klientów, analiza rynku, dopasowanie produktu do grupy docelowej), Marketing relacyjny- ma na celu uczynić z nabywcy nie tylko współtwórcą wartości - produktu, ale związać go na trwale z firmą. Marketingu zewnętrznego (4„P”), Marketing wewnętrzny (internal), Marketing interakcyjny (interactive), Marketing zewnętrzy (4”C”), Trzy etapy pozyskiwania przychylności lojalności nabywcy (personalizacja klienta, dialog z klientem, budowa trwałych więzi z nabywcą), Marketing partnerski- tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. Uwzględnia się w nim 6 rynków: klientów, dostawców, potencjalnych pracowników, pośredników (dystrybutorów), wpływowych instytucji, wewnętrzny (Marketing wewnętrzny).


MARKETING POWIĄZAŃ FIRMY Z KLIENTEM
Pięć sposobów odnoszenia się do klienta (sposób podstawowy, sposób reaktywny, sposób odpowiedzialny, sposób proaktywny, sposób partnerski).

ANALIZA SWOT
Metody badania słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa na tle szans i zagrożeń otoczenia. 4 typy sytuacji strategicznej (Strategia MAXI-MAXI, Strategia MINI-MAXI, Strategia MAXI-MINI, strategia MINI-MINI).

WIZERUNEK FIRMY
Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy, znaczenie kolorystyki w kampanii reklamowej, opracowanie logo firmy, nazwa firmy i jej znaczenie na rynku, działania promocyjne firmy, wybór właściwego kanału dystrybucji i promocji, reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, ulotki, plakaty, eventy, zbudowanie profesjonalnej strony internetowej, indywidualna analiza własnej strony internetowej, praca nad zmianą kluczowych elementów, oddziaływanie podprogowe na stronie internetowej, formatowanie tekstu na materiałach firmowych i stronie internetowej.

STANDARDY FIRMY
Standardy i normy obowiązujące w firmie, spójność materiałów reklamowych, normy pisania korespondencji listowej i elektronicznej, standardy obsługi klientów, indywidualne treningi uczestników budowania wizerunku marki.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 11.10.2014
Koszt uczestnictwa: 399 PLN
W cenie: - 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe. Aktualne promocje dostępne na naszej stronie.

Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl