Fundusze UE w Latch 2014-2020 Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Otwartym:

FUNDUSZE UE W LATACH 2014-2020

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 599 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Program szkolenia

1. Kierunki zmian polityki spójności UE po 2013 r
 Budżet polityki spójności na lata 2014-2020.
 Rozporządzenie ogólne i rozporządzenia szczegółowe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Strategia Europa 2020 i siedem projektów przewodnich (Unia innowacji, Młodzież
w drodze, Europejska Agenda Cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów, Polityka przemysłowa w erze globalizacji, Program na rzecz nowych umiejętności
i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem).
2. Krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania:
 Budżet unijny na lata 2014-2020.
 Założenia Umowy Partnerstwa.
 Podstawowe założenia krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 Założenia regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnych strategii innowacyjności.
 Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz dziewięć sektorowych strategii – Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki; Strategia rozwoju kapitału ludzkiego; Strategia rozwoju transportu; Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; Sprawne państwo; Strategia rozwoju kapitału społecznego; Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie; Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.

3. Nowe zasady dofinansowania projektów unijnych.
4. Nowe dostępne źródła finansowania projektów w Polsce.
5. Gdzie szukać aktualizowanych informacji dotyczących Funduszy Europejskich
2014-2020.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 30.11.2014
Koszt uczestnictwa: 599 PLN
Koszt uczestnictwa zawiera: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14 każdego dnia), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl