Mama Wraca do Pracy Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

MAMA WRACA DO PRACY

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 499 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Przygotowując się do powrotu na rynek pracy, szukamy informacji w Internecie, w książkach, pytamy doświadczonych kolegów. Nasze szkolenie przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej to kompendium wiedzy na temat szybkiego i skutecznego znalezienia pracy. Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową wiedzę z zarządzania sobą w czasie, – czyli jak efektywnie planować aby połączyć życie zawodowe z osobistym. Po szkoleniu uczestnicy:
• Świetnie orientują się na rynku pracy
• Potrafią efektywnie szukać ogłoszeń o pracę
• Tworzą merytoryczne CV i piszą spójne listy motywacyjne
• Nabierają pewności siebie podczas rozmów kwalifikacyjnych
• Zdobywają wiedzę na temat odpowiedniego wyglądu i zachowania podczas rozmów
o pracę
• Wyznaczają cele, odpowiednio je hierarchizują i skrupulatnie do nich dążą
• Efektywnie planują swój czas i pracę

Program szkolenia

ROLA MAMY JAKO PRACOWNIKA
Najczęstsze dylematy powrotu na rynek pracy. Analiza mocnych i słabych stron uczestników szkolenia. Wykres kompetencyjny oraz role w grupie M. Belblina – indywidualna weryfikacja mocnych stron.

RYNEK PRACY
Aktualne dane statystyczne płynące z rynku pracy: bezrobocie w Polsce i w regionach, średnie zarobki
na poszczególnych stanowiskach w zależności od regionu. Statystyczne szanse na znalezienie pracy – średnia ilość aplikacji, jaką otrzymują pracodawcy na dane stanowisko.


FORMY POSZUKIWANIA PRACY
Metody poszukiwania pracy – przegląd portali, na których pojawia się najwięcej ofert pracy. Portale branżowe, fora, poszukiwanie bezpośrednie, nowoczesne metody oraz ich wady i zalety. Jak czytać ogłoszenia i nie wpaść w pułapkę, – czyli co autor ogłoszenia miał na myśli. Analiza ofert pracy i interpretacja przez uczestników.

DOKUMENTY APLIKACYJNE
Czym jest CV oraz List Motywacyjny? Zasady tworzenia dokumentów i standardy obowiązujące w Polsce. Właściwa kolorystyka, czcionka, zdjęcie. Najczęstsze błędy popełniane przez kandydatów i jak im zapobiec. Jaka treść powinna znaleźć się w e mailu wraz z aplikacją. Indywidualna analiza i korygowanie błędów w dokumentach przez uczestników szkolenia. Praktyczne wskazówki zwiększające szansę na stworzenie wzorowych dokumentów aplikacyjnych oraz wyróżnienie się na tle innych konkurencyjnych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rodzaje rozmów: bezpośrednia, telefoniczna, video rozmowa – wady i zalety. Kluczowe zasady obowiązujące podczas rozmów. Najczęstsze pytania stawiane przez pracodawców. Pytania, jakie nie powinny paść na rozmowie zgodnie z prawem i etyką. Wynagrodzenie, – czyli ile powiedzieć, aby wywrzeć pozytywne wrażenie. Praktyczne wskazówki budowania profesjonalnego kontaktu z potencjalnym Pracodawcą.

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na pracodawcy? Komunikacja werbalna i niewerbalna. Znaczenie gestów
i mimiki twarzy. Różnica między pytaniami zamkniętymi i otwartymi. W co ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną? Znaczenie kolorystyki, dobór garderoby, rekwizytów zwiększających szanse u pracodawcy. Najczęstsze błędy podczas rozmów kwalifikacyjnych i jak się ich wystrzegać. Indywidualne symulacje rozmów kwalifikacyjnych uczestników szkolenia – praca nad mocnymi i słabymi stronami. Praktyczne wskazówki dotyczące wyróżnienia się na rozmowie kwalifikacyjnej spośród innych Kandydatów.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE, – CZYLI JAK POGODZIĆ ŻYCIE PRYWATNE Z ZAWODOWYM
Pojęcie motywacji oraz motywacji osiągnięć. Czynniki motywujące i wpływające na lepszą efektywność pracy oraz zarządzania sobą w czasie. Indywidualne pojęcie czasu – nastawienie na teraźniejszość, przeszłość oraz przyszłość –indywidualne analizy uczestników.

WYZNACZANIE CELÓW
Jak prawidłowo wyznaczać cele, aby je z łatwością osiągać. Korzyści płynące z szybkiego ustanowienia celów (m.in. zwiększenie efektywności, uporządkowanie pracy, wyeliminowanie nerwowej atmosfery). Metody i techniki wyznaczania priorytetów m. in.: macierz Eisenhowera, metoda SMART, analiza SWOT. Cele krótko
i długookresowe. Rodzaje celów (osobiste, związane z rodziną i przyjaciółmi, finansowe, związane z karierą, zdrowotne).

EFEKTYWNE PLANOWANIE
Inwentaryzacja czasu: zapis czynności w skali dnia lub/i tygodnia. Systemy planowania czasu. Racjonalne podejście w podziale zadań i obowiązków. Rezygnacja z nieistotnych i mniej ważnych zadań. Kontrolowanie upływu czasu. Narzędzia pomocne w planowaniu. Zjawisko zasady Pareto i analiza ABC. Metody oszczędzania czasu. Planowanie z „rezerwą czasu”. Indywidualne ćwiczenia sprawdzające umiejętność efektywnego planowania czasu.

REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY
Skuteczność a efektywność w działaniu. Strategiczne znaczenie priorytetów. Dopasowanie dziennej aktywności (typ sowy, typ skowronka) do realizacji zadań. Najczęściej spotykani złodzieje czasu (telefon, Internet, telewizja)
i sposoby radzenia sobie z nimi. Prawo Parkinsona. Zasada GTD. Analiza efektywności własnej pracy. Budowanie harmonogramu działań. Stanowisko pracy – miejsce czyste i uporządkowane. Indywidualne ćwiczenia pozwalające dopasować własne potrzeby do odpowiedniej metody podnoszącej efektywność pracy.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 22.11.2014 – 23.11.2014
Koszt uczestnictwa: 499 PLN
W cenie: 2 dni szkoleniowe (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl