Mobilny Handlowiec Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

MOBILNY HANDLOWIEC

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Ćwiczenia
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 499 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Współcześnie praca handlowca nie ogranicza się jedynie do pracy w siedzibie firmy. Osoby zajmujące się sprzedażą nie spędzają dnia przy biurku czy z telefonem przy uchu, ale coraz częściej odwiedzają Klienta, oferując mu produkt. Coraz częściej działy sprzedaży są rozproszone terytorialnie, a sprzedawca pracuje na terenie całego kraju. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do mobilnych handlowców, którzy sprzedają produkty czy usługi jeżdżąc bezpośrednio do Klienta. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną w pracy mobilnego przedstawiciela handlowego.

Po szkoleniu uczestnicy:
 Będą posiadali wiedzę na temat standardowych technik sprzedaży
 Nabędą umiejętność nawiązywania relacji z Klientem, w zależności od jego typu osobowości
 Będą w stanie zaplanować wizytę handlową oraz zorganizować dostawę towaru do Klienta

Program szkolenia

Struktura pracy handlowca:
Rola i zakres obowiązków przedstawiciela handlowego. Idealny mobilny handlowiec – cechy i kompetencje. Cele przedstawiciela handlowego. Indywidualny wykres kompetencyjny uczestników szkolenia w nawiązaniu do własnego poziomu umiejętności i kompetencji pod kątem pracy handlowca – analiza. Różnice między sprzedażą w firmie a sprzedażą w terenie. Słowa-klucze w pracy handlowej.

Komunikacja i autoprezentacja:
Zachowania werbalne i niewerbalne. Savoir vivre i umiejętne wykorzystanie w pracy handlowca. Podstawowe zasady obsługi klientów – witanie, oprowadzanie, formy grzecznościowe. Odpowiednia postawa handlowca. Efektywne metody komunikacji. Zasady autoprezentacji, gestykulacja
i postawa podczas obsługi klienta. Pierwsze wrażenie oraz umiejętny dobór gestów. Rozmowa: pytania otwarte i zamknięte i ich wpływ na rozmowę handlową. Umiejętność aktywnego słuchania, parafraza, dowartościowywanie. Skupienie uwagi oraz zasada 5 +/-2. Dress code. Wizerunek handlowca dobór służbowej garderoby, dodatków, fryzury i makijażu. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

Rozmowa Handlowa
Przygotowanie do wizyty handlowej. Podejście handlowca do wizyty. Ustalenie celu wizyty. Indywidualne podejście do Klienta. Przebieg wizyty handlowej. Tworzenie i przedstawienie oferty handlowej. Model Prezentacji Perswazyjnej – propozycja, korzyści. Metoda porównania. Język korzyści. Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję o zakupie (świadomość potrzeb, potrzeby ekonomiczne). Działania marketingowe podnoszące sukces podczas wizyty handlowej. Zarządzanie czasem pracy – wykorzystanie kalendarza w różnych urządzeniach np. kalendarz gmail. Planowanie harmonogramu spotkań. Wyznaczanie zadań i ich realizacja. Multimedialna prezentacja produktu. Programy do prezentacji. Standardy prowadzenia wizyty handlowej. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

Wywieranie wpływu i asertywność podczas wizyty handlowej
Zasady wywierania wpływu w sprzedaży m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji oraz zastosowanie w kontakcie z Klientem. Zasady asertywności, różnica między asertywnością, a wywieraniem wpływu, zachowania asertywne, agresywne, bierne
i manipulujące oraz ich wpływ na Klienta, techniki asertywności, komunikaty typu Ja, zdarta płyta, metoda jujitsu, trening budowania pewności siebie, asertywna krytyka, asertywna odmowa. Indywidualne treningi pozwalające na wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy praz praca nad mocnymi słabymi stronami uczestników.

Techniki Sprzedaży
Techniki i etapy sprzedaży. Budowanie pewności siebie podczas wizyty handlowej. Sprzedaż produktów za pomocą zasady cecha-zaleta-korzyść, metoda kanapki, metoda oszczędnościowa, metoda porównania, 4T. Podstawy telefonicznej obsługi Klienta – rozpoczęcie, prowadzenie rozmowy telefonicznej oraz jej zakończenie. Praca z głosem. Bezpośrednia wizyta handlowa. Inicjowanie ponownego kontaktu. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

Budowanie relacji z klientam
Typologia Klientów - Klient asertywny, bierny, agresywny, rozmowny. Charakterystyka różnych typów Klienta i odpowiednie sposoby postępowania z nimi. Pozyskanie klienta i utrzymywanie kontaktów handlowych. Wywieranie pozytywnego wrażenia. Definiowanie celu kolejnej wizyty handlowej. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

Trudne sytuacje w rozmowach handlowych
Zachowanie handlowca podczas sytuacji trudnych, konfliktowych. Radzenie sobie z klientem zdenerwowanym i agresywnym. Wykorzystanie metody ASAP podczas sytuacji trudnych i reklamacji. Panowanie nad emocjami i stresem w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 27-28.09.2014
Koszt uczestnictwa: 499 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-16), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl