Motywacja Pracowników Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Otwartym:

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 399 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Program szkolenia

1. Motywacja - klucz do efektywności
• Wpływ motywacji na wykonywanie zadań. Co robić, aby pracownikom chciało się chcieć?
• Modele motywacji a wyniki [pracownika. Sytuacje wymagające motywowania.

2. Rola pracownika w firmie
• Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika. Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów. Budowanie identyfikacji pracownika z firmą.
• Cele osobiste pracownika a cele zawodowe. Praca – narzędzie osiągania celów osobistych
i samorealizacji.

3. Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników
• Metody
• Przyczyny spadku motywacji do pracy
• Sytuacje i czynniki „niemotywujące”
• Objawy jawne i „niepozorne” o obniżonej motywacji
• Rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

4. Co motywuje mój zespół?
• Sposoby odkrywania indywidualnych czynników motywujących pracowników do pracy
• Techniki specjalne i standardowe. Kwestionariusz diagnostyczny.

5. Budowanie zaangażowania pracowników
• Pięć Rozpoznawanie indywidualnej strategii samo motywowania pracownika
• Konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika
• Jak dobrać skuteczne środki motywowania?
• Związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy
• Wykorzystywanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

6. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania?
• Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika
• Satysfakcja a motywacja – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta jakość pracy?
• Gdy pracownik zarabia za mało… Gdy pracownik zarabia za dużo…

7. Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika
• Motywowania poprzez (m.in.):
• Nagrody i kary, wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
• Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron, twórcze wykorzystywanie błędów, poprzez dobór rodzaju zadania, jasny podział i zakres obowiązków, pochwały i konstruktywną krytykę, poniesienie konsekwencji zadbania obowiązków służbowych
• Odwoływanie się do współzawodnictwa, przywoływanie sukcesów, jedność celów i misji

8. Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy
Nagrody:
• Jak i kiedy je stosować? Nagrody bardziej motywujące.
• Czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
• Indywidualne podejście do motywowania – konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy
i budowania u pracownika odpowiedzialności
• Formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
• nagrodach, które stają się dla pracownika karą
Kary:
• Czy należy je stosować i w jaki sposób?
• Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
• Błędy pracownika – sposoby na rozwiązywanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
• Czy błędy można wykorzystać twórczo?
• Konstruktywna krytyka oraz informacje zdrowotne o pracy. Specjalne techniki

9. Rozmowa motywująca
• Kiedy warto przeprowadzić rozmowę motywującą z pracownikiem?
• Schemat rozmowy motywującej
• Symulacje rozmów z pracownikami

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 23.11.2014
Koszt uczestnictwa: 399 PLN
Koszt uczestnictwa zawiera: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-16), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl