Profesjonalna Asystentka - 2 Dni Szkolenie Otwarte

Kategoria:

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Otwartym:

PROFESJONALNA ASYSTENTKA - 2 DNI

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 499 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Profesjonalna asystentka powinna być lojalna i dyskretna oraz mieć podzielną uwagę. Potrafi pracować w stresie i doskonale organizować czas pracy oraz obsługiwać biuro. Jest dokładna i systematyczna. Posiada również umiejętności dodatkowe, takie jak sztuka autoprezentacji czy asertywność. Wiele z tych cech można w sobie wypracować. Nasze szkolenie ma na celu przygotowanie osób, pracujących bądź chcących pracować w sekretariacie, do roli profesjonalnej asystentki. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rolą asystentki w sekretariacie, zakresem jej zadań oraz narzędziami pracy. Poznają sztukę autoprezentacji i skutecznej komunikacji. Nauczą się, jak zarządzać sobą w czasie oraz jak zarządzać czasem pracy sekretariatu. Zapoznają się z zasadami budowania profesjonalnego wizerunku biura oraz savoir vivru w biznesie. Zobaczą, jak stać się asertywnym i pewnym siebie pracownikiem.

Program szkolenia

ROLA ASYSTENTKI W SEKRETARIACIE
Zadania asystentki, podstawowe funkcje sekretariatu, kompetencje asystentki, narzędzia pracy i ich zastosowanie. Zakres obowiązków asystentki, a realne zadania. Kluczowe informacje płynące z rynku pracy – bezrobocie na stanowiskach administracyjnych, cechy, które są pożądane u Pracodawcy. Indywidualny wykres kompetencyjny określający poziom kompetencji przydatnych do pracy w sekretariacie – analiza.
.

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA
Reguła pierwszego wrażenia, gestykulacja, mowa ciała – znaczenie i wpływ na rozmówcę. Kanały komunikacji: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny i dopasowywanie języka do odbiorcy. Rodzaje pytań: zamknięte, otwarte i wyjaśniające. Trening aktywnego słuchania, wykorzystanie parafrazy, odzwierciedlanie uczuć. Określenie własnego stylu komunikacji. Metody skutecznej komunikacji i utrzymywania pozytywnych relacji w firmie. Indywidualne treningi komunikacji i autoprezentacji uczestników szkolenia – praca nad mocnymi i słabymi stronami.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
Wyznaczanie calu za pomocą metody SMART, metody planowania i organizowania pracy w sekretariacie. Zasady zarządzania sobą w czasie: Zasada Pareto, ABC, matryca Eisenhowera, metoda 40/60. Stres oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Indywidualne treningi uczestników szkolenia pozwalające na określanie priorytetów na stanowisku Asystentki.

ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU
Budowanie pewności siebie, zachowania asertywne, agresywne, bierne oraz manipulacyjne, kreowanie zachowań asertywnych w biurze, techniki asertywności: zdarta
płyta, metoda jujitsu, budowanie komunikatów typu JA. Asertywna krytyka i asertywna odmowa. Czym różni się asertywność od wywierania wpływu. Zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, stopa w drzwiach, zasada kontrastu, lubienia. Indywidualne treningi uczestników – praca nad mocnymi i słabymi stronami.

WIZERUNEK ORAZ SAVOIR VIVRE W BIZNESIE
Elegancja w pracy, tworzenie profesjonalnego wizerunku, błędy w kreowaniu stylu, zasady savoir vivru w biznesie, etykieta pracy w biurze. Przyjmowanie gości, planowanie negocjacji, konferencji.

OBSŁUGA BIURA
Zasady tworzenia dokumentów firmowych, obieg dokumentów, standardy pisania dokumentów urzędowych, zasady
prowadzenia rozmów telefonicznych, archiwizacja dokumentów, książka korespondencji, wystawianie dokumentów księgowych, kontrola formalna i merytoryczna dokumentów w firmie.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 22.11.2014 oraz 23.11.2014
Koszt uczestnictwa: 499 PLN
Koszt uczestnictwa zawiera: 2 dni szkoleniowe (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl