Skuteczne Negocjacje Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:
SKUTECZNE NEGOCJACJE

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 399 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Umiejętność prowadzenia negocjacji jest potrzeba nie tylko w biznesie- jest niezbędna w każdej dziedzinie życia. Wszędzie tam, gdzie pojawia się konflikt, stosuje się negocjacje. Jeżeli chcemy osiągnąć zamierzony cel, zawsze musimy odpowiednio się przygotować.

Uczestnicy szkolenia dzięki:
• zapoznaniu się z całym procesem negocjacji
• możliwości udoskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych, perswazyjnych
• poznaniu strategii i taktyk negocjacji
nauczą się, jak prowadzić skuteczne, ale i etyczne negocjacje. Dowiedzą się również, jak radzić sobie
w przypadku, gdy sytuacja się komplikuje.

Program szkolenia

PROCES NEGOCJACJI
Cele, strategie, opcje strategiczne, proces kadrowania problemu. Rodzaje negocjacji: negocjacje miękkie, twarde, na zasadach, indywidualne i zbiorowe. Poznanie przebiegu negocjacji: etapy i fazy. Analiza możliwych rozstrzygnięć zależnych od nastawienia. Style negocjacji. Analiza stron negocjacji. Sposoby kształtowania sytuacji. Techniki podziału ról. Techniki otwierania negocjacji. Wybór strategii, ustalenie zakresu negocjacji. Przygotowanie do realizacji strategii: planowanie, przebieg negocjacji, zamknięcie negocjacji. Techniki wywierania wpływu na poszczególnych etapach negocjacji. Indywidualne treningi pozwalające na wykorzystanie materiału i pracę nad mocnymi i słabymi stronami poszczególnych uczestników szkolenia.

NEGOCJACJE JAKO PROCES KOMUNIKACJI
Błędy i uprzedzenia poznawcze oraz treść przekazu w czasie negocjacji. Sposób komunikacji podczas negocjacji. Doskonalenie komunikacji w negocjacjach. Nastrój i emocje a negocjacje. Komunikacja pod koniec negocjacji. Rola komunikacji interpersonalnej. Pytania zamknięte i otwarte, parafraza, autoprezentacja
i komunikacja niewerbalna, znaczenie gestykulacji podczas procesu negocjacyjnego. Indywidualne ćwiczenia uczestników, scenki.STRATEGIA I TAKTYKA NEGOCJACJI KONFRONTACYJNYCH ORAZ INTEGRUJĄCYCH
Sytuacja konfrontacyjnego targowania. Główne strategie. Zadania taktyczne. Pozycje przyjmowane podczas negocjacji. Zobowiązanie. Zakończenie negocjacji. Bezpardonowa walka. Przegląd procesu negocjacji integrujących. Najważniejsze etapy procesu negocjacji integrujących. Czynniki sprzyjające negocjacjom integrującym. Ćwiczenia indywidualne i grupowe. Symulacje realnych sytuacji zawodowych. Dyskusje moderowane. Analizy przypadków. Przykłady dobrych praktyk.

POSZUKIWANIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PERSWAZJI
Perswazja jako przewaga w negocjacjach. Definicja oraz źródła siły (władzy). Korzystanie z władzy: oddziaływanie i perswazja. Centralna ścieżka oddziaływania: komunikat i sposób jego dostarczenia. Boczne ścieżki oddziaływania. Rola odbiorców - obiektów oddziaływania. Ćwiczenia indywidualne.

UNIWERSALNE NEGOCJACJE
Co wyróżnia negocjacje ponad granicami. Wymiary kultury według Hofstede‘a. Odległość (znaczenie) władzy (power distance). Wpływ różnic kulturowych na negocjacje. Strategie negocjacji podatne na wpływy kultury.

SKOMPLIKOWANE NEGOCJACJE
Istota i przyczyny występowania negocjacji trudnych do rozwiązania. Strategie wyjścia z impasu. Celowe utrudnienia ze strony przeciwnika. Katalog błędów taktycznych: nadmierna uległość, nadmierne zaufanie, nieuzasadnione posługiwanie się argumentem siły, bierność negocjatorów. Asertywność w negocjacjach.
Radzenie sobie ze stresem. Dyskusja.

ETYKA W NEGOCJACJACH
Istotność posiadania wiedzy z zakresu etyki oraz jej zastosowanie w negocjacjach. Czym kierują się negocjatorzy przy wyborze taktyki etycznej lub nieetycznej. Etyczne taktyki w negocjacjach. Intencje i motywy stosowania taktyk kłamstwa Jak radzić sobie z oszustwem z drugiej strony. Przyczyny porażek i braku sukcesów. Cechy dobrego negocjatora. Kilka wskazówek praktycznych.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 06.12.2014
Koszt uczestnictwa: 399 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl