Telefoniczna Obsługa Klienta Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 399 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Aby zainteresować klienta naszą ofertą, ważne jest zrobienie dobrego wrażenia. Staje się to trudniejsze, gdy nie stajemy z klientem „twarzą w twarz”. Dlatego ważne jest dobre przygotowanie się, gdy obsługujemy klienta przez telefon.

Uczestnicy szkolenia:
• Zapoznają się ze standardami rozmowy telefonicznej
• Poznają zasady skutecznej komunikacji w rozmowach telefonicznych
• Będą potrafili zbudować dobre pierwsze wrażenie
• Poznają różne typy klientów i dowiedzą się jak poradzić sobie w interakcji z każdym z nich

Program szkolenia

STANDARDY ROZMOWY TELEFONICZNEJ
Cele rozmowy, selekcja klientów, standardy obsługi telefonicznej, sposoby przygotowania do rozmowy telefonicznej (ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe, gotowy skrypt vs. improwizacja), struktura rozmowy telefonicznej (powitanie, wyznaczenie celu rozmowy, rozpoznawanie potrzeb klienta, kontrolowanie rozmowy, sposoby kończenia rozmów). Czas trwania rozmowy, kultura rozmowy telefonicznej, pożądane i niedozwolone zachowania w kontaktach z Klientem.

KOMUNIKACJA
Skuteczna komunikacja w rozmowach telefonicznych, budowanie pierwszego wrażenia (tempo mówienia, głośność mówienia, linia intonacyjna zdań, barwa głosu, uśmiech), efektywne metody komunikacji (budowanie jasnych i prostych zdań, nawiązywanie do wypowiedzi klienta), zasady autoprezentacji przez telefon, trening aktywnego słuchania, pytania zamknięte i otwarte i ich wpływ na obsługę Klienta, umiejętność parafrazowania, dowartościowywanie, indywidualne treningi komunikacyjne uczestników szkolenia.


TYPY KLIENTÓW I TECHNIKI SPRZEDAŻY
Klient asertywny, bierny, agresywny, rozmowny, dopasowanie kanałów komunikacyjnych do różnych typów klientów, klient zdenerwowany i sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, metoda ASAP i jej skuteczne wykorzystanie, reklamacje oraz zwroty przydatne w trudnych sytuacjach. Techniki sprzedaży m.in: C-Z-K, metoda oszczędnościowa, metoda 4T. Indywidualne treningi uczestników.

WYWIERANIE WPŁYWU I ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
Zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa
w drzwiach, psychologia manipulacji oraz zastosowanie w kontakcie z Klientem. Zasady asertywności, różnica między asertywnością, a wywieraniem wpływu, zachowania asertywne, agresywne, bierne
i manipulujące oraz ich wpływ na Klienta, techniki asertywności, komunikaty typu Ja, zdarta płyta, metoda jujitsu, trening budowania pewności siebie, asertywna krytyka, asertywna odmowa, indywidualne treningi pozwalające na wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy praz praca nad mocnymi słabymi stronami uczestników.


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 14.09.2014
Koszt uczestnictwa: 399 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl