Trening Asertywności i Budowania Pewności Siebie Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Umiejtnoci psychospoeczne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

TRENING ASERTYWNOŚCI I BUDOWANIA PEWNOŚCI SIEBIE

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 350 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników postaw i zachowań asertywnych. Trening asertywności przygotuje uczestników do wyrażania swojego zdania i emocji w sposób stanowczy i konsekwentny.
Osoby, które ukończą szkolenie:
• Staną się bardziej pewne siebie.
• Dowiedzą się, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i zaprezentować się w jak najlepszym świetle.
• Będą potrafiły lepiej słuchać i skutecznie się komunikować.
• Nauczą się, jak bronić się w sytuacji konfliktu i ostrej krytyki.

Program szkolenia

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA
Reguła pierwszego wrażenia, gestykulacja, mowa ciała – znaczenie i wpływ na rozmówcę. Kanały komunikacji: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny i dopasowywanie języka do odbiorcy. Rodzaje pytań: zamknięte, otwarte i wyjaśniające. Trening aktywnego słuchania, wykorzystanie parafrazy, odzwierciedlanie uczuć. Określenie własnego stylu komunikacji za pomocą narzędzi psychologicznych. Metody skutecznej komunikacji i utrzymywania pozytywnych relacji w firmie
i w życiu osobistym. Indywidualne treningi komunikacji i autoprezentacji uczestników szkolenia – praca nad mocnymi i słabymi stronami.

ASERTYWNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
Pojęcie asertywności, rozróżnianie zachowań asertywnych, biernych i agresywnych. Zalety i funkcje asertywności. Samoocena i pewność siebie jako fundamenty do kreowania asertywności. Trening budowania pewności siebie. Tworzenie komunikatów typu JA, różnice w konstruowaniu sądów „chcę”
i „muszę”. Asertywna wymiana opinii i uczuć: przyjmowanie i wyrażanie ocen negatywnych
i pozytywnych, konstruktywna krytyka. Obrona swoich praw i przekonań. Praktyczne zastosowanie technik asertywnych - "zdarta płyta", "odroczenie asertywne", "asertywne pytanie", metoda jujitsu. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza.

WYWIERANIE WPŁYWU
Czym różni się asertywność od wywierania wpływu. Kiedy wykorzystywać zachowania asertywne,
a kiedy wywieranie wpływu? Zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, stopa
w drzwiach, zasada kontrastu, lubienia. Asertywność, wywieranie wpływu a manipulacja. Indywidualne treningi uczestników – praca nad mocnymi i słabymi stronami.

ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
Umiejętność budowania granicy w komunikacie asertywnym. Asertywne przyjmowanie ocen, budowanie pozytywnych ocen. Panowanie nad emocjami i stresem w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Budowanie umiejętności wyrażania asertywnej krytyki, trening wyrażania uczuć, indywidualne treningi asertywności.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 23.08.2014
Koszt uczestnictwa: 350 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl