Zarządzanie Czasem Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Pozostae

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

ZARZĄDZANIE CZASEM

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 350 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Coraz częściej słyszy się stwierdzenia typu: „gdyby doba miała więcej godzin”, „gdybym miał jeszcze jeden dzień”. Obecnie w naszym zabieganym życiu coraz większego znaczenia nabywa efektywne zarządzanie czasem.

Osoby, które ukończą szkolenie, będą wiedziały jak:
• Skutecznie motywować się do pracy
• Wyznaczać sobie cele, odpowiednio je hierarchizować i skrupulatnie do nich dążyć
• Efektywnie planować swój czas i pracę
• Radzić sobie z problemami organizacyjnymi

Program szkolenia

MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA
Wpływ zarządzania sobą w czasie na autoprezentację i stosunki z innymi pracownikami. Stereotypowe postrzeganie ludzi dobrze zorganizowanych i źle zorganizowanych. Korzyści płynące
z dobrej organizacji czasu (dobrze zorganizowany nie znaczy nudny i przewidywalny). Objawy demotywacji. Fazy demotywacji (niepewność, utrata energii i zaangażowania, zniechęcenie, odmowa współpracy, szukanie alternatywy). Rodzaje i funkcje motywacji (motywacja pozytywna i negatywna), techniki zwiększające motywacje, rodzaje motywatorów (finansowe i pozafinansowe).

WYZNACZANIE CELÓW
Jak prawidłowo wyznaczać cele, aby je z łatwością osiągać. Korzyści płynące z szybkiego ustanowienia celów (m.in. zwiększenie efektywności, uporządkowanie pracy, wyeliminowanie nerwowej atmosfery). Metody i techniki wyznaczania priorytetów m. in.: macierz Eisenhowera, metoda SMART, analiza SWOT. Cele krótko i długookresowe. Rodzaje celów (osobiste, związane z rodziną
i przyjaciółmi, finansowe, związane z karierą, zdrowotne).


EFEKTYWNE PLANOWANIE
Inwentaryzacja czasu: zapis czynności w skali dnia lub/i tygodnia. Systemy planowania czasu. Racjonalne podejście w podziale zadań i obowiązków. Rezygnacja z nieistotnych i mniej ważnych zadań. Kontrolowanie upływu czasu. Narzędzia pomocne w planowaniu. Zjawisko zasady Pareto
i analiza ABC. Metody oszczędzania czasu. Planowanie z „rezerwą czasu”. Indywidualne ćwiczenia sprawdzające umiejętność efektywnego planowania czasu.

REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY
Skuteczność a efektywność w działaniu. Strategiczne znaczenie priorytetów. Dopasowanie dziennej aktywności (typ sowy, typ skowronka) do realizacji zadań. Najczęściej spotykani złodzieje czasu (telefon, Internet, telewizja) i sposoby radzenia sobie z nimi. Prawo Parkinsona. Zasada GTD. Analiza efektywności własnej pracy. Budowanie harmonogramu działań. Stanowisko pracy – miejsce czyste
i uporządkowane. Indywidualne ćwiczenia pozwalające dopasować własne potrzeby do odpowiedniej metody podnoszącej efektywność pracy.

PROBLEMY ORGANIZACYJNE
Problem odwlekania działania: przyczyny i sposoby na trzymanie się wyznaczonych wcześniej terminów. Podział zadań na mniejsze czynności, sumienność, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu. Małe przerwy vs. długie przerwy, jak najlepiej zregenerować siły do dalszej pracy. Odpowiednia dieta (wartościowe jedzenie dostarczające energii i regularne pory posiłków). Aktywność fizyczna i jej wpływ na efektywność psychiczną. Pułapka wielozadaniowości – obalanie mitu. Złe nawyki dotyczące planowania. Stres i wypalenie zawodowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 15.11.2014
Koszt uczestnictwa: 350 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl