Zarządzanie Projektami Szkolenie Otwarte

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzenie projektami

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
• Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
• Wykwalifikowana kadra trenerska
• Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
• Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
• Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 399 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Trzy Lipy 3

Gdańsk


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazanie uczestnikom, jak skutecznie planować i zarządzać projektem. Uczestniczy szkolenia:
• będą mieli okazję udoskonalić swoje umiejętności związane z technikami zarządzania projektami,
• dowiedzą się, jak jasno i precyzyjnie określić cele projektu,
• nauczą się, jak dobrze zorganizować prace projektowe,
• będą potrafili stworzyć efektywny zespół projektowy i skutecznie nim zarządzać,
• dowiedzą się, jak zarządzać ryzykiem oraz kosztami,
• wykształcą w sobie umiejętność tworzenia skutecznego systemu kontroli i oceny projektu.

Program szkolenia

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Dlaczego zarządzanie projektami jest tak ważne? Zapoznanie się z pojęciem projektu – co to jest projekt, cechy projektu, rodzaje projektów, definiowanie celu projektu - technika SMART (sprecyzowane- Specific, mierzalne- Measurable, akceptowalne- Agreed to, realistyczne- Realistic, terminowe- Time constrained), ogólny przegląd metod projektowych, Piramida Priorytetów, Burza Mózgów.

ORGANIZACJA PROJEKTU
Cykl życia projektu- inicjowanie, planowanie, realizacja, kontrola, zakończenie, narzędzia planowania projektów (wykres Gannta, wykres sieciowy, macierz odpowiedzialności), określenie wymagań, struktura podziału pracy w projekcie oraz prognozowanie czasu realizacji projektu, planowanie harmonogramu, zasada Eisenhowera.


ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Budowanie zespołu projektowego, cechy efektywnych zespołów projektowych, etapy rozwoju zespołu projektowego, dobór ról członków zespołu do projektu, system komunikacji w zespole, problemy
w pracy zespołowej, syndrom myślenia zespołowego, obowiązki kierownika projektu.

PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
Czym jest przywództwo? Cechy przywódcze, ocena kompetencji przywódczych oraz formułowanie wizji, ustalanie kierunków działań, prowadzenie efektywnego zespołu, kreowanie więzi, motywowanie, ocena wyników i udzielanie wskazówek.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Analiza ryzyka: typy ryzyk, analiza SWOT, elementy i czynniki ryzyka- zdarzenie, skutek, niepewność, tworzenie listy zagrożeń, Elementy zarządzania ryzykiem: identyfikacja, kwantyfikacja, opracowanie reakcji, kontrola reakcji, Planowanie reakcji na ryzyka- strategie: unikanie, akceptacja, łagodzenie, Monitorowanie i kontrola ryzyka w trakcie adaptacji projektu, Jak przekształcić zagrożenia w szanse?- „wykorzystanie” ryzyka do wprowadzania zmian, narzędzia i techniki generowania pomysłów.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI
Planowanie kosztów projektu, analiza budżetu projektu - szacowanie kosztów, budżetowanie, formy rozliczeń, harmonogram kosztów, wyliczanie kosztów końcowych, koszty utopione.

REALIZACJA, KONTROLA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Procedury realizacji projektu, kontrola postępów – metody kontroli prac projektowych, spotkania projektowe, kontrola projektu, sporządzanie raportów, wprowadzanie zmian do projektu, zamknięcie projektu i jego ewaluacja.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Termin szkolenia: 16.11.2014
Koszt uczestnictwa: 399 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl