Asertywność w Biznesie Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Asertywność w Biznesie

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Obsługa

Perspecta

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom czym jest postawa asertywna oraz jak asertywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych. Warsztaty asertywności pokazują uczestnikom jak wyrażać swoje zdanie i emocje w sposób stanowczy i skuteczny, przy tym nie urażając partnera rozmowy.
Osoby podczas szkolenia:
• Nabiorą pewności siebie
• Nauczą się bronić własnej opinii i poglądów
• Dowiedzą się, jak zrobić dobre pierwsze wrażanie i zaprezentować się w jak najlepszym świetle
• Nauczą się radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i stresujących
• Udoskonalą umiejętność efektywnej komunikacji

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• KOMUNIKACJA (m.in. komunikacja werbalna i niewerbalna, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi-parafraza, modele komunikacyjne, dialog konstruktywny)

• AUTOPREZENTACJA (m.in wywieranie pozytywnego wrażenia, świadome kreowanie własnego wizerunku, umiejętność radzenia sobie ze stresem, najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji)

• ASERTYWNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI (m.in. pojęcie asertywności, rozróżnianie zachowań asertywnych, biernych i agresywnych, zalety i funkcje asertywności)

• WYWIERANIE WPŁYWU (m.in. podstawowe zasady wywierania wpływu , psychologia manipulacji, różnice pomiędzy asertywnością, a wywieraniem wpływu)

• ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE (m.in. budowanie postawy asertywnej, umiejętność budowania granicy w komunikacie asertywnym, asertywne przyjmowanie ocen, budowanie umiejętności wyrażania asertywnej krytyki, zachowania asertywne z trudnymi partnerami)

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia.

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl