Autoprezentacja i Komunikacja Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Autoprezentacja i Komunikacja


W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tajników sztuki wystąpień publicznych. W trakcie szkolenia uczestnicy:
• Dowiadują się jak przygotować się do wystąpienia przed grupą słuchaczy
• Nabierają umiejętności sterowania barwą i tonem głosu oraz ćwiczą artykulację
i dostosowują odpowiednie tempo wypowiedzi
• Doskonalą umiejętność efektywnego przekazywania komunikatów
• Odpowiednio dobierają komunikację niewerbalną do sensu swojej wypowiedzi
• Zdobywają wiedzę dotyczącą wywierania dobrego wrażenia na słuchaczach oraz kreowania własnego wizerunku
• Poznają prawa savoir vivre wystąpień publicznych

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• KOMUNIKACJA WERBALNA (m.in. dobór słów oraz ton wypowiedzi, sposoby przyciągania uwagi słuchaczy, środki i techniki oratorskie, dostosowanie formy do przekazywanego materiału)

• KOMUNIKACJA NIEWERBALNA (m.in. postawa ciała, mimika i gestykulacja, kontakt wzrokowy, ubiór i jego atrybuty)

• AUTOPREZENTACJA (m.in wywieranie pozytywnego wrażenia, świadome kreowanie własnego wizerunku, umiejętność radzenia sobie ze stresem, najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji)

• WYSTĄPIENIA PUBLICZNE (m.in. kreowanie wizerunku zawodowego, prezentacja i jej formy, zasady pisania tekstów wystąpień, zasady przygotowania prezentacji, zasady prezentacji w grupie)

• SAVOIR VIVRE I ETYKA BIZNESU (m.in. profesjonalne powitanie, pożegnanie
i prezentacja osób nieznajomych, zasady savoire-vivre dla każdej płci, strój biznesowy- ubiór, makijaż, gadżety, zachowanie formalnych i nieformalnych na spotkaniach biznesowych, tytułowanie innych osób, punktualność, stosunki służbowe i ustalanie hierarchii- zasada wieku, zasada płci, zasada relacji siedzący/stojący, zajmowanie miejsc w pomieszczeniach, wymiana wizytówek, korzystanie z telefonu podczas spotkań)

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia
Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl