Kadry i Płace Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Kadry i pace

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Kadry i Płace

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności z zakresu swobodnego poruszania się w tematyce kadr i płac. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z:
• Zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy
• Obowiązkami i odpowiedzialnością pracodawcy i pracownika
• Systemami ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
• Tematyką dotyczącą uprawnień z racji urlopu macierzyńskiego
• Szeroko pojętym czasem pracowniczym (doba pracownicza, kontrola czasu pracy itp.)
Ponadto na szkoleniu poruszane są tematy związane z systemami wynagrodzeń i sposobami rozliczania oraz wypłacania pensji pracownikom.

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY (m.in. definicja pracownika i pracodawcy, zakaz dyskryminacji, zatrudnienie pracownika, rodzaje umów, świadczenia pracy na podstawie umów cywilno-prawnych oraz umowy o pracę, konstruowanie umów, odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy, zwolnienie z pracy)

• SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (m.in. pojęcie choroby
i niezdolności do pracy, wynagrodzenie za czas choroby- wysokość, okres wypłaty, zasiłek chorobowy, zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, podstawy do orzekania o czasowej niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki- wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy oraz komu przysługuje prawo do zasiłku, wysokość zasiłku, okres wypłaty, podstawa do wyliczenia zasiłku, dokumentacja.

• UPRAWNIENIA PRACOWNICZE WYNIKAJĄCE Z RODZICIELSTWA (m.in. ochrona stosunku pracy, prace wzbronione, urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy, dodatkowy urlop macierzyński, zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich)

• CZAS PRACY (m.in. definicja i normy pojęcia związane z czasem pracy- doba pracownicza, pora nocna, tygodniowy wymiar pracy, praca zmianowa, okresy odpoczynku, planowanie czasu pracy, tworzenie harmonogramów czasu pracy, rozliczanie czasy pracy, ustalanie pracy w nadgodzinach, ewidencja i kontrola czasu pracy, nieobecność w pracy i zasady jej usprawiedliwiania)

• WYNAGRODZENIE (m.in. pojęcie wynagrodzenia z pracę, wynagrodzenie minimalne, prawo do wynagrodzenia, formy wynagrodzenia, stałe składniki wynagrodzenia, premie, nagrody i dodatki, regulamin wynagradzania i jego zmiany)

• ROZLICZANIE PŁAC (m.in. wynagrodzenie brutto-netto, pojęcie płacy minimalnej, zasady ustalania podatku dochodowego, progi podatkowe a procent podatku, koszty uzyskania przychodu, samozatrudnienie, kwota wolna, potrącenia dobrowolne i obowiązkowe, kwota wolna od potrąceń, składki)

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl