Kreatywność w Biznesie Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Kreatywność w Biznesie

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie kreatywnego rozwiązywania powierzonych im zadań lub w momencie pojawiających się problemów. Istotą szkolenia jest również pokazanie uczestnikom przykładów kreatywnych rozwiązań zastosowanych
w korporacjach dla ulepszenia procesów w organizacji. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy:
• Znają szereg metod kreatywnego podejścia do rozwiązań w przedsiębiorstwie
• Stosują w praktyce z odpowiednie techniki twórczego myślenia
• Potrafią myśleć kreatywnie mimo trudnych warunków pracy, takich jak stres czy presja otoczenia
• Wiedzą, że twórcze rozwiązywanie problemów potrafi przynieść szybkie i proste rozwiązania

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ (m.in. pojęcie kreatywności i innowacyjności, podobieństwa i różnice, etapy kreatywnego myślenia, warunki sprzyjające twórczości, kreatywność w grupie a kreatywność jednostki, perspektywa 360 stopni przy twórczym myśleniu, osoby kreatywne i ich sposoby myślenia, ścieżka kreatywnej pracy, model procesu kreatywnego, rutyna i jej wpływ na kreatywność)

• METODY I TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA (m.in. metoda Edwarda de Bono, metoda Einsteinowska-łamanie reguł, metoda Leonarda da Vinci, metoda, Very Birkendbuhl, metoda Disneya, Metoda Gerarda, relacji i procedur w otaczającej rzeczywistości, myślenie niewerbalne poprzez „rysowanie myśli”, metoda sokratesowskie oraz techniki Brainstorming, Lista Osborna, Mind-Mapping, abstrakcja progresywna, metoda 365, tabelka morfologiczna, odwrócona” burza mózgów, wykorzystywanie przeciwieństw, analogie, wykorzystanie metafor)


• BARIERY W KREATYWNEJ PRACY I ICH PRZEZWYCIĘŻANIE (m.in. stres i jego wpływ na kreatywne myślenie, kreatywna praca w warunkach wywieranej presji, ćwiczenia poprawiające koncentrację, wychodzenie poza stereotypy i nawyki, wyrobienie w sobie postawy wewnętrznego krytyka)

• TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (m.in. generowanie wątpliwości poprzez zadawanie pytań, odwrotna burza mózgów i jej rola przy rozwiązywaniu problemów, określanie potrzeb i metod ich zaspokojenia, analogie pomocne przy rozwiązywaniu problemów, rola wyobraźni i wizualizacja problemów


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl