Księgowość w Firmie Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Ksigowo › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Księgowość w Firmie

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Prowadzenie księgowości w firmie jest jednym z wielu elementów pozwalających na dobre działanie. Dlatego warto na tym stanowisku zatrudnić osobę kompetentną. Podczas kursu uczestnicy:
• Nauczą się podstaw księgowości i rachunkowości
• Poznają zasady prowadzenia księgowości w firmie
• Zdobędą wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej
• Zapoznają się z wypełnianiem dokumentów księgowych
• Opanują podstawy prawa pracy

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI (m.in. aktywa, pasywa, przychody, rozchody, charakterystyka konta, aktualne przepisy i nowelizacje, formy opodatkowania, rozrachunki, środki trwałe)

• ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (m.in. wprowadzanie do z ustawy dotyczącej prawa działalności gospodarczej, wniosek RG-1, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, uzyskanie koncesji, formularz NIP-1, formularz ZFA, formularz ZUA, formularz ZZA)

• KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE (m.in. formy organizacyjno-prawne firm, zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec US, przychody i rozchody, sprawozdawczość, zasady ewidencji operacji gospodarczych)

• RACHUNKOWOŚĆ (m.in. rodzaje dokumentów księgowych, kontrola merytoryczna, rachunkowa i formalna dokumentów księgowych, wypełnianie formularzy, dokumentów księgowych, weryfikacja błędów na dowodach księgowych, formy rozliczeń i ewidencji środków pieniężnych oraz kredytów bankowych, zasady ewidencji księgowej podatku VAT)

• KADRY I PŁACE (m.in. formalne aspekty zatrudniania pracownika , zasady rozwiązywania umów, planowanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzenia za czas pracy, prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zasiłki, świadczenia rehabilitacyjne i wynagrodzenie za nie, ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, rozliczenie z Urzędem Skarbowym)

• OBSŁUGA PROGRAMÓW PŁATNIK I SYMFONIA

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl