Skuteczna Rekrutacja i Selekcja Pracowników Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Skuteczna Rekrutacja i Selekcja Pracowników

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Gdzie tkwi sukces firmy? Oczywiście – w pracownikach, zatem proces ich rekrutacji powinien
w sposób selektywny wybrać najlepszych kandydatów. Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak skutecznie zaplanować proces rekrutacji. Uczestnicy szkolenia:
• Będą wiedzieli jak redagować ogłoszenia
• Nauczą się jak dobrze zaplanować proces rekrutacji
• Poznają metody i narzędzia wykorzystywane podczas selekcji pracowników
• Wykształcą w sobie umiejętność stworzenia precyzyjnego profilu kandydata

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• WPROWADZENIE DO PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI (m.in. planowanie procesu rekrutacji, redagowanie ogłoszeń, selekcje cv i lm kandydatów, źródła rekrutacji- wewnętrzne, zewnętrzne oraz zalety i wady, rodzaje rekrutacji- szeroka, segmentowa oraz zalety i wady, funkcje rekrutacji- informacyjna, motywacyjna, preselekcyjna, model „sita”, model „kapitału ludzkiego”, regulacje prawne- ochrona danych osobowych, dyskryminacja, strategie selekcyjne)

• METODY REKRUTACYJNE (m.in. Formy rekrutacji oraz ich wady i zalety, direct search, ogłoszenia prasowe, internetowe, nowoczesne formy poszukiwania Kandydatów: portale społecznościowe, fora internetowe, poprawność tworzenia ogłoszeń, targi pracy, współpraca z agencjami pośrednictwa pracy i firmami konsultingowymi)

• NARZĘDZIA REKRUTACYJNE (m.in. testy psychologiczne, ankiety, kwestionariusze, referencje, wywiad środowiskowy, zadania próbne, grafologia, obserwacja uczestnicząca, AC, metoda carta vita)

• OPISY STANOWISK I PROFIL KANDYDATA (m.in. sformułowanie celów i zadań na stanowisku pracy, elementy opisów stanowisk i ich tworzenie, metody analizy stanowisk pracy- zadania, zachowania, atrybuty, profil osobowy a opis stanowiska, elementy kompletnego profilu kandydata, rodzaje kompetencji- społeczne, menedżerskie, osobiste, opisy kompetencji, kryteria oceny kompetencji, ćwiczenie z określania wymagań na stanowiska)

• DOKUMENTY APLIKACYJNE (m.in. rola dokumentów na etapie rekrutacji, wzory
i standardy pisania dokumentów, CV, listy motywacyjne, zaświadczenia, certyfikaty, referencje- szczegółowa analiza, najczęstsze błędy popełniane przy konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych.

• ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (m.in. komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie kandydata, wstępna ocena kandydata, zadawanie pytań- rodzaje pytań, jakich pytań unikać, sporządzanie notatek w trakcie rozmowy, metoda STAR przy ocenie kompetencji zawodowych, indywidualne treningi uczestników szkolenia)

• OCENA ZINTEGROWANA- ASSESMENT CENTER (m.in. AC jako metoda oceny kompetencji, korzyści z zastosowania AC, etapy- przygotowań, realizacji, oceny, etapy przebiegu AC, wady stosowania AC- wysoki poziom stresu, sztuczne warunki, nierzetelne wyniki)

• INDYWIDUALNE TRENINGI REKRUTACJI PRACOWNIKÓW: Indywidualne symulacje prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz praca nad mocnymi i słabymi stronami poszczególnych Uczestników szkolenia.

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl