Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Sprzeda › Techniki sprzeday

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Jakość obsługi klienta jest ważną formą komunikacji między interesantem a firmą. Trzeba staranie przygotować się, aby sprostać oczekiwaniom naszego rozmówcy. Dlatego też celem szkolenia jest wypracowanie w uczestnikach umiejętności zarządzania relacjami z klientami według określonych standardów. Po szkoleniu uczestnicy:
• Znają panujące standardy obsługi klienta
• Potrafią zastosować odpowiednie typy i techniki sprzedaży
• Wykorzystują w praktyce poznane na szkoleniu efektywne metody komunikacji
• Posiadają wiedzę z zakresu pozyskiwania nowych klientów
• Posługują się poznanymi sposobami wywierania wpływu na klienta

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• Standardy obsługi Klienta (m.in. kluczowe kompetencje pracowników działu sprzedaży, standardy obsługi telefonicznej, elektronicznej i bezpośredniej Klientów, sprzedaż produktów vs sprzedaż usług -słowa kluczowe w podejściu do Klienta)

• Komunikacja i autoprezentacja (m.in. skuteczna komunikacja w biznesie, wywieranie pozytywnego wrażenia, efektywne metody komunikacji, zasady autoprezentacji, gestykulacja podczas obsługi Klienta, trening aktywnego słuchania, pytania zamknięte
i otwarte i ich wpływ na obsługę Klienta, umiejętność parafrazowania, dowartościowywanie, indywidualne treningi autoprezentacji i komunikacji uczestników szkolenia)

• Typy Klientów i techniki sprzedaży (m.in. klient asertywny, bierny, agresywny, rozmowny, dopasowanie kanałów komunikacyjnych do różnych typów klientów, sprzedaż produktów za pomocą zasady cecha-zaleta-korzyść, metoda kanapki, metoda oszczędnościowa, metoda porównania, klient zdenerwowany i sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, metoda ASAP i jej skuteczne wykorzystanie, reklamacje oraz zwroty przydatne w trudnych sytuacjach. Indywidualne treningi uczestników pozwalające na wykorzystanie technik sprzedaży)

• Tworzenie ofert handlowych (m.in. zasady opracowywania oferty handlowej, kolorystyka, czcionka, logo, dobór słów kluczowych, najczęstsze błędy w tworzeniu ofert. Indywidualne opracowywanie ofert handlowych uczestników szkolenia)

• Pozyskiwanie Klienta (m.in. źródła pozyskiwania klientów, bazy danych, promocje, reklama, dopasowanie oferty do Klienta, wyznaczanie celu sprzedażowego za pomocą zasady SMART)

• Wywieranie wpływu na Klienta (m.in. zasady wywierania wpływu w sprzedaży m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji oraz zastosowanie w kontakcie z Klientem, treningi pozwalające na wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy praz praca nad mocnymi słabymi stronami uczestników)

• Negocjacje (m.in. standardy formalne przygotowania negocjacji, negocjacje indywidualne i zbiorowe oraz ich wady i zalety, ustalanie celu negocjacji, zalety i wady miejsca negocjacji, analiza stron negocjacji, typy negocjacji, fazy negocjacji, negocjacje miękkie, twarde oraz na zasadach i ich skuteczność w praktyce, indywidualne treningi pozwalające na wykorzystanie materiału i pracę nad mocnymi i słabymi stronami poszczególnych uczestników szkolenia)


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl