Telefoniczna Obsługa Klienta Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Telefoniczna Obsługa Klienta

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Jakość obsługi klienta jest ważną formą komunikacji między interesantem a firmą. Trzeba staranie przygotować się, aby sprostać oczekiwaniom naszego rozmówcy. Dlatego też celem szkolenia jest wypracowanie w uczestnikach umiejętności zarządzania relacjami z klientami na wysokim poziomie. Po szkoleniu uczestnicy:
• Znają panujące standardy telefonicznej obsługi klienta
• Potrafią zastosować odpowiednie typy i techniki sprzedaży
• Wykorzystują w praktyce poznane na szkoleniu efektywne metody komunikacji werbalnej
• Posiadają wiedzę z zakresu języka i etapów rozmów telefonicznych
• Posługują się poznanymi sposobami wywierania wpływu na klienta
• Potrafią znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• KOMUNIKACJA WERBALNA (m.in. głos- podstawowe narzędzie przekazu, dobór słów oraz ton wypowiedzi, sposoby przyciągania uwagi słuchaczy, środki i techniki oratorskie, dostosowanie formy do przekazywanego materiału, budowanie pozytywnych relacji za pomocą słowa, zakres i sposoby pozyskiwania informacji)

• STANDARDY TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA (m.in. rola telefonicznej obsługi klienta- jakość obsługi a pozycja firmy na rynku, odkrywanie i zaspokajanie potrzeb Klientów, typy klientów, pożądanie i niedozwolone zachowania w kontaktach z klientem, czas trwania rozmowy, kultura rozmowytelefonicznej )

• JĘZYK I ETAPY ROZMÓW TELEFONICZNYCH (m.in. efekt pierwszego wrażenia- powitanie i rozpoczęcie rozmowy, etapy rozmowy z klientami- sposoby rozpoczynania rozmów, kiedy i jak sfinalizować rozmowę, sposoby zamykania rozmowy kluczowe kompetencje pracowników działu sprzedaży, , etykieta rozmowy telefonicznej- przekazywanie rozmów, rozmowy przychodzące, rozmowy wychodzące, kluczowe momenty i punkty zwrotne w rozmowie telefonicznej, pytania jako narzędzie zdobywania informacji, rozmowa ze skryptu czy improwizacja)

• POZYSKIWANIE KLIENTA (m.in. zmiana cech na korzyści, , źródła pozyskiwania klientów, bazy danych, promocje, reklama, dopasowanie oferty do Klienta, wyznaczanie celu sprzedażowego za pomocą zasady SMART)

• WYWIERANIE WPŁYWU NA KLIENTA (m.in. zasady wywierania wpływu w sprzedaży m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji oraz zastosowanie w kontakcie z Klientem, treningi pozwalające na wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy praz praca nad mocnymi słabymi stronami uczestników)

• NEGOCJACJE (m.in. standardy formalne przygotowania negocjacji, negocjacje indywidualne i zbiorowe oraz ich wady i zalety, ustalanie celu negocjacji, zalety i wady miejsca negocjacji, analiza stron negocjacji, typy negocjacji, fazy negocjacji, negocjacje miękkie, twarde oraz na zasadach i ich skuteczność w praktyce, indywidualne treningi pozwalające na wykorzystanie materiału i pracę nad mocnymi i słabymi stronami poszczególnych uczestników szkolenia)

• TRUDNE SYTUACJE (m.in. geneza trudnych sytuacji, asertywność, rozmowy
z niegrzecznymi klientami, metoda oddzielania ludzi , faktów od problemów, reklamacje i ich załatwianie, unikanie bałaganu, sposoby radzenia sobie ze stresem, rozmowa z klientem pokrzywdzonym z naszej winy, rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacjami ze strony klientów)


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl