Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników przygotowywania i wypełniania wniosków
o dofinansowanie ze środków unijnych. Podczas szkolenia uczestnicy:
• Zapoznają się z ofertą unijnych funduszy
• Tworzą projekt inwestycyjny
• Pod opieką profesjonalistów tworzą budżet projektu wraz z jego wszystkimi kosztami
• Zdobywają umiejętności korekty projektu

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• WPROWADZENIE DO FUNDUSZY UNIJNYCH (m.in. podstawowe pojęcia w zakresie funduszy unijnych, omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania przez przedsiębiorstwo, źródła informacji o funduszach europejskich, przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie, wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie)

• ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU (m.in. ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego, regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków, analiza planowanych źródeł finansowania, konstruowanie bilansu, analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów, , koszty bezpośrednie i pośrednie, konstruowanie rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa projektu)

• DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (m.in. przygotowanie budżetu projektu
i harmonogramu działań, omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji, procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej, omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu)

• ROZLICZANIE PROJEKTU (m.in. zasady dokonywania zmian w budżecie projektu, regulacje prawne dotyczące i księgowości, obieg i kontrola dokumentów, księgowość projektu, ujęcie wyodrębnienia wydatków, kosztów, przychodów, dochodów
i rozrachunków projektu, dowody księgowe jako podstawa prowadzania księgowości projektu, archiwizowanie dokumentów i dowodów księgowych projektu, zasady rozliczeń projektów, wniosek o płatność, korekty finansowe.


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl