Wystąpienia Publiczne Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Wystąpienia Publiczne

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazanie uczestnikom jak mówić, aby cię słuchali. Trening z wystąpień publicznych pomaga przezwyciężyć wstyd, strach spowodowany wystąpieniem publicznym. Dodaje natomiast pewności siebie i wykształca zdolności komunikacyjne. Szkolenie dostarcza informacji na temat:
• Komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• Kreowania własnego wizerunku
• Technik przygotowywania prezencji
• Sposobu postępowania w sytuacjach kryzysowych

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA (m.in. dobór słów oraz ton wypowiedzi, sposoby przyciągania uwagi słuchaczy, środki i techniki oratorskie, dostosowanie formy do przekazywanego materiału, postawa ciała, mimika
i gestykulacja, kontakt wzrokowy, ubiór i jego atrybuty)

• AUTOPREZENTACJA (m.in wywieranie pozytywnego wrażenia, budowanie pewności siebie, świadome kreowanie własnego wizerunku, umiejętność radzenia sobie ze stresem)

• WIZERUNEK W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH (m.in. kolory, ubiór, atrybuty, miejsce wystąpienia, pomoce audiowizualne, udział osób trzecich w wystapieniu )

• PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI (m.in. prezentacja i jej formy, zasady pisania tekstów wystąpień, zasady przygotowania prezentacji, zasady prezentacji w grupie)

• SYLWETKA PROWADZĄCEGO A PUBLICZNOŚĆ (m.in. wywieranie wpływu na słuchaczy- zasada autorytetu, zasada społecznego dowodu słuszności, zasada sympatii i identyfikacji, interpretacja zachowań słuchaczy, odpowiadania na zadawane pytania i zastrzeżenia, klakierzy i ich wpływ na publiczność)

• SYTUACJE KRYZYSOWE (m.in. prezentacja przed liczną publicznością- wady
i zalety, błędy popełniane podczas wystąpień, adekwatne zachowanie w trudnych sytuacjach, bariery i źródła zakłóceń w komunikacji)


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl