Wywieranie Wpływu Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia ›

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Wywieranie Wpływu

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Sztukę wywierania wpływu znano już w starożytności. Jednakże nie każdy z nas rodzi się
z umiejętnością manipulacji. Natomiast ta zdolność okazuje się to przydatne w kontaktach międzyludzkich. Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności efektywnego wywierania wpływu na drugą osobę. Uczestnicy szkolenia:
• Zapoznają się z technikami rozmów i sposobem zadawania pytań, aby otrzymać odwiedź przez nas chcianą
• Wypracują w sobie zachowania asertywne
• Poznają zasady wywierania wpływu na jednostkę i grupę osób
• Będą potrafili zastosować techniki wywierania wpływu w konkretnych sytuacjach

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA W KONTEKŚCIE WYWIERANIA WPŁYWU (m.in. komunikacja werbalna i niewerbalna, zadawanie pytań, wywieranie pozytywnego wrażenia, udzielanie odpowiedzi- parafraza)

• PSYCHOLOGIA POZNAWCZA (m.in. struktury wiedzy o świecie społecznym- , budowa, rodzaje i wpływ schematów na przetwarzanie informacji, dysonans poznawczy, wpływ postaw na rozumienie świata i na zachowanie, mechanizmy zmiany postaw, wpływ społeczny- facylitacja, konformizm, polaryzacja grupowa, wpływ w grupie, posłuszeństwo
i przysługa, stereotypy i uprzedzenia)

• ASERTYWNOŚĆ (m.in. pojęcie, zalety i funkcje asertywności, asertywne przekazywanie informacji, asertywność w praktyce, asertywność a wywieranie wpływu)


• ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU (m.in. reguła wzajemności, zaangażowanie
i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność, wpływ w mgnieniu oka- automatyzmy, indywidualny trening uczestników szkolenia)

• TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU (m.in. wzajemność ustępstw, odmowa – wycofanie, technika niskiej piłki, technika „obiadu”, technika drzwiami w twarz, technika stopy
w drzwiach, indywidualny trening uczestników szkolenia, manipulacja emocjami, manipulacje poczuciem kontroli)


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl