Zakładanie Działalności Gospodarczej Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Zakładanie Działalności Gospodarczej

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie na ma celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Podczas szkolenia uczestnicy:
• Nauczą się, jak budować przyjazny wizerunek firmy
• Poznają standardy, jakimi kierują się przedsiębiorstwa
• Będę doskonalili umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej wraz z jej aspektami prawnymi

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY (m.in. Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy, znaczenie kolorystyki w kampanii reklamowej, opracowanie loga firmy, nazwa firmy i jej znaczenie na rynku, działania promocyjne firmy, wybór właściwego kanału dystrybucji
i promocji, reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, ulotki, plakaty, eventy, zbudowanie profesjonalnej strony internetowej, indywidualna analiza własnej strony internetowej, praca nad zmianą kluczowych elementów, oddziaływanie podprogowe na stronie internetowej, formatowanie tekstu na materiałach firmowych i stronie internetowej)

• STANDARDY FIRMY (m.in. standardy i normy obowiązujące w firmie, spójność materiałów reklamowych, normy pisania korespondencji listowej i elektronicznej, standardy obsługi klientów, indywidualne treningi uczestników budowania wizerunku marki)

• DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (m.in. pomysł na biznes, źródła dofinansowania działalności gospodarczej z funduszu UE, tworzenie biznesplanu, wybór formy prawnej działalności, koordynacja działalności firmy, obowiązki przedsiębiorcy, elemeny prawa pracy)

• PRAWNE ASPEKTY ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (m.in. wprowadzanie do z ustawy dotyczącej prawa działalności gospodarczej, wniosek RG-1, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, uzyskanie koncesji, formularz NIP-1, formularz ZFA, formularz ZUA, formularz ZZA, zatrudnianie pracowników, zarządzanie personelem, formy opodatkowania i obowiązki wobec Urzędy Skarbowego)

• KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE (m.in. formy organizacyjno-prawne firm, zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec US, przychody i rozchody, sprawozdawczość, zasady ewidencji operacji gospodarczych, opodatkowanie)

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl