Zarządzanie Projektami Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Zarzdzenie projektami

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Zarządzanie Projektami

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników efektywnego planowania i zarządzania projektami.
Uczestnicy szkolenia:
• Udoskonalą umiejętności z zakresu zarządzania projektem
• Dowiedzą się, na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę podczas planowania projektu
• Poznają fazy projektowania
• Będą potrafili stworzyć efektywny zespół projektowy i skutecznie nim zarządzać
• Zgłębią wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem i kosztami
• Dowiedzą się, jak zbudować dobrze działający system kontroli i oceny projektu

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: ( m.in.zapoznanie się z pojęciem projektu – co to jest projekt, cechy projektu, rodzaje projektów, definiowanie celu projektu, ogólny przegląd metod projektowych, technika SMART, Piramida Priorytetów, Burza Mózgów)

• ORGANIZACJA PROJEKTU: (m.in. fazy projektu- inicjowanie, planowanie, realizacja, kontrola, zakończenie, narzędzia planowania projektów (wykres Gannta, wykres sieciowy, macierz odpowiedzialności), struktura podziału pracy w projekcie oraz prognozowanie czasu realizacji projektu, zasada Eisenhowera)

• ZESPÓŁ PROJEKTOWY: (m.in. budowanie zespołu projektowego, cechy efektywnych zespołów projektowych, etapy rozwoju zespołu projektowego, dobór ról członków zespołu do projektu, problemy w pracy zespołowej, syndrom myślenia zespołowego)

• ANALIZA RYZYKA: ( m.in. analiza SWOT, typy ryzyk, identyfikacja czynników ryzyka, tworzenie listy zagrożeń, monitorowanie i kontrola ryzyka w trakcie adaptacji projektu, działania zaradcze)

• ZARZĄDZANIE KOSZTAMI (m.in. planowanie kosztów projektu, analiza budżetu projektu - szacowanie kosztów, budżetowanie, formy rozliczeń, harmonogram kosztów, wyliczanie kosztów końcowych)

• REALIZACJA, KONTROLA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU (m.in. procedury realizacji projektu, kontrola postępów – metody kontroli prac projektowych, spotkania projektowe, kontrola projektu, sporządzanie raportów, wprowadzanie zmian do projektu, zamknięcie projektu i jego ewaluacja)

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl