Zarządzanie i Kierowanie Zespołem Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Zarzdzanie › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Zarządzanie i Kierowanie Zespołem

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Praca zespołowa jest podstawową formą organizacji pracy. Członkowie zespołu powinni być świadomi swojej przynależności do grupy, mieć wspólny cel i być wzajemnie współzależni w jego realizacji.
W pracy zespołowej ważna jest komunikacja, jasno określone zasady współdziałania, klimat i kultura organizacyjna zespołu. Ciągłe interakcje między członkami zespołu mogą rodzić konflikty
i niezrozumienie. Dlatego każdy zespół potrzebuje dobrego lidera.
Po ukończeniu kursu uczestnicy:
• Będą potrafili dobrać odpowiednich pracowników do zespołu oraz rozdzielić im zadania odpowiadające ich kwalifikacjom
• Stworzą efektywnie działający zespół
• Odnajdą się w roli lidera grupy
• Zbudują sprawnie działający system komunikacyjny w zespole
• Poradzą sobie podczas negocjacji

Program szkolenia


Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• SKUTECZNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE ( m.in. formy komunikacji, umiejętność zadawania pytań, trening aktywnego słuchania, efektywne metody komunikacji)

• ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU (m.in. zasady asertywności, techniki asertywności, różnica między asertywnością a wywieraniem wpływu, zasady wywierania wpływu)

• BUDOWANIE ZESPOŁU( m.in. różnice między grupą a zespołem, kryteria wyboru dobór ludzi do zespołu, cechy efektywnego zespołu, role zespołowe i ich wpływ na zespół)

• LIDER W ZESPOLE( m.in. kreowanie cech profesjonalnego lidera, sylwetka lidera i jej wpływ na pracowników, funkcje zarządzania, style kierowania)

• MOTYWACJA I DELEGACJA ZADAŃ (m.in. rodzaje i funkcje motywacji, skuteczne motywowanie pracowników, motywowanie a stymulowanie pracowników, rodzaje motywatorów, skuteczne delegowanie zadań)

• NEGOCJACJE (m.in. techniki negocjacyjne, trudne momenty w negocjacjach, negocjacje indywidualne i zespołowe)

• SYTUACJE TRUDNE W PRACY ZESPOŁOWEJ (m.in. zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, tworzenie się atmosfery rywalizacji między pracownikami, konflikty
w grupie, zjawisko konformizmu w grupie)


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl