Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Zasoby ludzkie › Zarzdzanie zasobami ludzkimi

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Zasoby ludzkie – jeden z najcenniejszych kapitałów firmy. Aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał musimy wiedzieć, jak nim zarządzać. Szkolenie ma na celu pokazanie jak wybrać spójną metodę kierowania ludźmi w organizacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
• Przeprowadzić efektywną selekcję pracowników podczas procesu rekrutacji
• Zaprojektować system badań i szkoleń
• Stworzyć odpowiednią ilość miejsc pracy w danym dziale
• Skutecznie kontrolować wyniki pracy podwładnych
• Zbudować sprawny system oceny i analizy pracowników
• Dobrać odpowiednie techniki motywowania zespołu

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• DZIAŁ PERSONALNY (m.in. znaczenie Działu Personalnego w firmie, funkcje działów, obowiązki pracowników HR, wyzwania stawiane przed działami personalnymi, funkcjonowanie działu personalnego i jego wpływ na firmę, relacje działu personalnego
z pracownikami oraz kierownictwem, miejsce HR w strukturze organizacji.

• REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW (m.in. formy rekrutacji oraz ich wady
i zalety, nowoczesne formy poszukiwania Kandydatów, poprawność tworzenia ogłoszeń, zasady kreowania standardowych dokumentów aplikacyjnych, skuteczna weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, skuteczne metody oceny Kandydata.• PROJEKTOWANIE BADAŃ I SZKOLEŃ (m.in. planowanie ścieżki kariery, analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji, stanowiska, pracownika, przegląd metod szkoleniowych, zasady projektowania szkoleń i programu, różnice między szkoleniami otwartymi a zamkniętymi, ewaluacja szkoleń, materiały szkoleniowe, badania prowadzone przez dział personalny i ich wpływ na rozwój firmy oraz pracowników- badanie satysfakcji pracowników, badanie Tajemniczego Klienta, etyka badań)

• AUDYT PERSONALNY (m.in. obiektywna analiza procesów personalnych
i komunikacyjnych w firmie, wywiady kompetencyjne, opisy stanowisk jako podstawowy element działań personalnych, wartościowanie stanowisk pracy, skuteczna rekrutacja pracowników dzięki profesjonalnym opisom stanowisk (kompetencje kandydata na stanowisko, konstruowanie umów w oparciu o opisy stanowisk), opisy stanowisk
a systemy wynagrodzeń, raport z audytu personalnego.

• SYSTEMY OCEN PRACOWNIKÓW (m.in. system Okresowych Ocen Pracowniczych – określenie kryteriów oraz narzędzi oceny, zalety korzystania z SOOP, ocena 360 stopni
i zalety jej wykorzystania w firmie, oceny 360 stopni- cele, metody, program, ocena 360 jako element wsparcia dla SOOP)

• MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW (m.in. korzyści, rodzaje motywacji, techniki motywacyjne, indywidualna motywacja pracownika, wzajemna motywacja pracowników, motywacja całej struktury organizacyjnej, narzędzia do opracowywania systemów motywacyjnych, planowanie ścieżki kariery, czynniki decydujące o planowaniu kariery- predyspozycje, preferencje, kompetencje, kwalifikacje, cechy planu ścieżki kariery zawodowej- spójność z charakterem działalności firmy, dostosowanie do kultury organizacyjnej, elastyczność, warianty rozwoju, korzyści z budowania ścieżek kariery dla pracowników i dla firm).


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia
Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl