Badania Marketingowe Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Marketing › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

BADANIA MARKETINGOWE

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z tematyką badań marketingowych.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z teorią tworzenia badań marketingowych, a następnie w sposób praktyczny przećwiczyć tworzenie tego typu badania.

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• DEFINIOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO ORAZ CELÓW BADAWCZYCH

• TWORZENIE METODOLOGII BADAWCZEJ (m. in. różne rodzaje doboru próby,
a reprezentatywność badania, rodzaje technik badawczych, badania jakościowe,
a ilościowe)

• TWORZENIE NARZĘDZI BADAWCZYCH (m. in. rodzaje narzędzi badawczych i ich zastosowanie, konstruowanie ankiety – pytania otwarte, zamknięte, kafeterie odpowiedzi)

• KONTAKT Z RESPONDENTEM (m. in. praca badacza w terenie, sposoby prowadzenia wywiadów, wywiady indywidualne i grupowe)

• WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z BADANIA ORAZ RAPORT BADAWCZY (m. in. analizy statystyczne, programy służące do analizowania wyników badań, struktura raportu, sposoby prezentacji raportu badawczego)

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.
Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia.

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl