Mobilny Handlowiec Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Sprzeda › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

MOBILNY HANDLOWIEC

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Współcześnie praca handlowca nie ogranicza się jedynie do pracy w siedzibie firmy. Osoby zajmujące się sprzedażą nie spędzają dnia przy biurku czy z telefonem przy uchu, ale coraz częściej odwiedzają Klienta, oferując mu produkt. Coraz częściej działy sprzedaży są rozproszone terytorialnie, a sprzedawca pracuje na terenie całego kraju. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do mobilnych handlowców, którzy sprzedają produkty czy usługi jeżdżąc bezpośrednio do Klienta. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną w pracy mobilnego przedstawiciela handlowego.

Po szkoleniu uczestnicy:
• Będą posiadali wiedzę na temat standardowych technik sprzedaży
• Nabędą umiejętność nawiązywania relacji z Klientem, w zależności od jego typu osobowości
• Będą w stanie zaplanować wizytę handlową oraz zorganizować dostawę towaru do Klienta

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• STRUKTURA PRACY HANDLOWCA
Rola i zakres obowiązków przedstawiciela handlowego. Idealny mobilny handlowiec – cechy
i kompetencje. Cele przedstawiciela handlowego. Indywidualny wykres kompetencyjny uczestników szkolenia w nawiązaniu do własnego poziomu umiejętności i kompetencji pod kątem pracy handlowca – analiza. Różnice między sprzedażą w firmie a sprzedażą w terenie. Słowa klucze w pracy handlowej.

• KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA
Zachowania werbalne i niewerbalne. Savoir vivre i umiejętne wykorzystanie w pracy handlowca. Podstawowe zasady obsługi klientów – witanie, oprowadzanie, formy grzecznościowe. Odpowiednia postawa handlowca. Efektywne metody komunikacji. Zasady autoprezentacji, gestykulacja i postawa podczas obsługi klienta. Pierwsze wrażenie oraz umiejętny dobór gestów. Rozmowa: pytania otwarte i zamknięte i ich wpływ na rozmowę handlową. Umiejętność aktywnego słuchania, parafraza, dowartościowywanie. Skupienie uwagi oraz zasada 5 + /02. Dress code. Wizerunek handlowca dobór służbowej garderoby, dodatków, fryzury i makijażu. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

• ROZMOWA HANDLOWA
Przygotowanie do wizyty handlowej. Podejście handlowca do wizyty. Ustalenie celu wizyty. Indywidualne podejście do Klienta. Przebieg wizyty handlowej. Tworzenie i przedstawienie oferty handlowej. Model Prezentacji Perswazyjnej – propozycja, korzyści. Metoda porównania. Język korzyści. Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję o zakupie (świadomość potrzeb, potrzeby ekonomiczne). Działania marketingowe podnoszące sukces podczas wizyty handlowej. Zarządzanie czasem pracy – wykorzystanie kalendarza w różnych urządzeniach np. kalendarz gmail. Planowanie harmonogramu spotkań. Wyznaczanie zadań i ich realizacja. Multimedialna prezentacja produktu. Programy do prezentacji. Standardy prowadzenia wizyty handlowej. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

• WYWIERANIE WPŁYWU I ASERTYWNOŚĆ PODCZAS WIZYTY HANDLOWEJ
Zasady wywierania wpływu w sprzedaży m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji oraz zastosowanie w kontakcie z Klientem. Zasady asertywności, różnica między asertywnością, a wywieraniem wpływu, zachowania asertywne, agresywne, bierne i manipulujące oraz ich wpływ na Klienta, techniki asertywności, komunikaty typu Ja, zdarta płyta, metoda jujitsu, trening budowania pewności siebie, asertywna krytyka, asertywna odmowa. Indywidualne treningi pozwalające na wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy oraz praca nad mocnymi słabymi stronami uczestników.

• BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM
Typologia Klientów 0 Klient asertywny, bierny, agresywny, rozmowny. Charakterystyka różnych typów Klienta i odpowiednie sposoby postępowania z nimi. Pozyskanie klienta i utrzymywanie kontaktów handlowych. Wywieranie pozytywnego wrażenia. Definiowanie celu kolejnej wizyty handlowej. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.

• TRUDNE SYTUACJE W ROZMOWACH HANDLOWYCH
Zachowanie handlowca podczas sytuacji trudnych, konfliktowych. Radzenie sobie z klientem
zdenerwowanym i agresywnym. Wykorzystanie metody ASAP podczas sytuacji trudnych
i reklamacji. Panowanie nad emocjami i stresem w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Indywidualne treningi uczestników szkolenia – analiza mocnych i słabych stron.


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl