Budowanie Pozytywnych Relacji z Pacjentem Szkolenie Zamknięte

Kategoria: Szkolenia › Pozostae

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Budowanie Pozytywnych Relacji z Pacjentem


W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Ćwiczenia
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama


Organizator:

Logo PERSPECTA

PERSPECTA

Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 58 746 38 41

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Miejsce wydarzenia:


Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników ochrony zdrowia jak i osób, które na co dzień mają kontakt
z pacjentem lub planują rozwój zawodowy w tym kierunku i chcą polepszyć umiejętności w tym obszarze.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:
• Nauczą się budować wartościowe relacje z pacjentem
• Rozwiną kompetencje psychospołeczne
• Zdobędą wiedzę na temat profesjonalnej komunikacji
• Dowiedzą się w jaki sposób pogodzić życie prywatne z zawodowym i zachować zdrowego ducha
• Poznają metody zarządzania kryzysami
• Poszerzą wiedzę z zakresu zagadnień formalno – prawnych z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Program szkolenia

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

KOMUNIKACJA
Podstawowe zasady komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna – omówienie. Czynniki wpływające na wiarygodność w komunikacji niewerbalnej. Zasady budowania konstruktywnego przekazu - tworzenie komunikatu werbalnego, by uzyskać maksymalnie jasny przekaz i zaangażowanie pacjenta. Rola komunikacji w procesie medycznym. Omówienie kanałów komunikacji i grup odbiorców – pacjent, rodzina. Pożądane umiejętności interpersonalne w komunikacji indywidualnej z pacjentem. Błędy w komunikacji. Zasady skutecznego wywiadu z pacjentem. Rola aktywnego słuchania.

ASERTYWNOŚĆ
Poznanie definicji asertywności. Poznanie technik asertywności – ćwiczenia i symulacje. Asertywność w relacji z pacjentem. Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich. Umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału. Przyjmowanie krytyki – stres, a efektywność pracy.

WSPARCIE I MOTYWACJA
Omówienie metod motywacyjnych w sytuacjach relacji z pacjentem. Rodzaje motywacji i ich indywidualne zastosowanie. Wsparcie motywacyjne. Motywowanie pacjenta do przestrzegania zaleceń terapii. Definicja empatii i korzyści z jej stosowania, jak okazywać empatię. Model ludzkiej reakcji na zmianę (Janssen).

SYTUACJE TRUDNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSAMI
Identyfikacja przekonań własnych (uczestników) dotyczących sytuacji trudnych w relacji z pacjentem, diagnoza problemu odpowiedzialności za sytuację trudną po stronie pacjenta i po stronie personelu medycznego. Sposoby przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach. Sposoby zapobiegania konfliktom i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Analiza Transakcyjna jako narzędzie do utrzymywania odpowiedniego poziomu komunikacji w trudnych sytuacjach (Berne).

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I WORK-LIFE BALANCE
Czym jest work-life balance i jak o niego dbać. Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Profilaktyka wypalenia zawodowego. Inteligencja emocjonalna (Goleman) - trening zarządzania emocjami. Budowanie harmonii życiowej. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.


Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Terminy szkolenia: Do ustalenia

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy. Orientacyjnie koszt organizacji 1 dnia szkolenia zamkniętego (8 godzin zegarowych) dla grupy 12 osób wynosi 1800 PLN netto/ cała grupa.


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl