H2 Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urządzeniach

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urządzeniach
Terminy:
17 - 19 września
22 - 24 października
29 - 31 października
12 - 14 listopada
26 - 28 listopada
10 - 12 grudnia


Organizator:

Logo Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS

siedziba firmy: ul.Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. 510 876 320

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1800 zł (netto) zł

Miejsce wydarzenia:

Gliwice


Cel szkolenia


Poznanie konwencjonalnych układów sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych
Nabycie umiejętności w badaniach eksperymentalnych elementów i układów hydraulicznych
Poznanie budowy oraz sposobów nastawy regulatorów jednostek nastawnych
Zapoznanie się z budową oraz zasadą działania elementów logicznych stosowanych w układach hydrostatycznych
Zapoznanie się z obsługą, konserwacją i naprawą elementów oraz urządzeń hydraulicznych

Program szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie potrafił:

opisać budowę oraz rozwiązać zadania dla układów hydraulicznych,
skonstruować układy wyposażone w siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania,
łączyć odbiorniki szeregowo, równolegle oraz szeregowo równolegle,
zmontować układy o sterowane dławieniowo i objętościowo,
dokonać synchronizacji ruchów siłowników,
przeprowadzić pomiary wielkości fizycznych w hydraulice oraz dokonać ich analizy,
zbudować oraz sterować układami wyposażonymi w hydrauliczne elementy logiczne,
dokonywać okresowych przeglądów oraz napraw elementów i urządzeń hydraulicznych.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje dwujęzyczny, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności