HM1 Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach i urządzeniach

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach i urządzeniach
Terminy szkolenia
09 -12 września
07 - 10 października
16 - 19 grudnia


Organizator:

Logo Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS

siedziba firmy: ul.Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. 510 876 320

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 2000 zł (netto) zł

Miejsce wydarzenia:

Gliwice


Cel szkolenia

Poznanie budowy i zasad działania elementów hydrauliki siłowej stosowanych w układach mobilnych
Zdobycie wiedzy na temat projektowania, montażu, uruchamiania i badania prostych układów hydraulicznych dedykowanych technice mobilnej
Nabycie umiejętności rozpoznawania symboli graficznych oraz czytania schematów układów hydraulicznych
Nabycie umiejętności interpretacji wielkości hydraulicznych, charakterystyk zaworów oraz sposobu pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia w układach mobilnych
Poznanie zasad sterowania przemieszczeniem, prędkością i ciśnieniem mobilnych systemów hydraulicznych

Program szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie potrafił:

opisać budowę oraz zasadę działania elementów hydrauliki siłowej stosowanych w układach mobilnych,
projektować, montować i uruchamiać proste układy hydrauliczne dedykowane technice mobilnej,
rozpoznawać symbole graficzne oraz czytać schematy układów hydraulicznych,
interpretować wielkości hydrauliczne, charakterystyki zaworów oraz sposoby pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia,
sterować przemieszczeniem, prędkością i ciśnieniem w mobilnych systemach hydraulicznych,
wykorzystywać oprogramowanie Fluid-SIM H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego.

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje dwujęzyczny, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności