PCS2 PCS7 OS - konfiguracja stacji wizualizacji WinCC

Kategoria: Szkolenia › Rozwj osobisty › Doskonalenie umiejtnoci

PCS7 OS - konfiguracja stacji wizualizacji WinCC
Terminy szkolenia
15 - 19 września
24 - 28 listopada


Organizator:

Logo Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS

siedziba firmy: ul.Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. 510 876 320

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 3000 zł (netto) zł

Miejsce wydarzenia:

Gliwice


Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy dotyczącej wykorzystania możliwości wizualizacyjnych zintegrowanego systemu PCS7, przy tworzeniu lub modyfikacji projektów dla stacji operatorskich
Prezentacja funkcji i cech oprogramowania PCS7 wsparta praktycznymi przykładami oraz zadaniami realizowanymi w trakcie szkolenia

Program szkolenia

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

Wykonać stację sterowniczą bazującą na edytorze faceplate designer oraz własną bazującą na zmiennych strukturalnych
Wykonać projekt wizualizacji, poprawnie skonfigurować powiązania i zintegrować ze STEP7
Utworzyć maski w projektach wygenerowanych przy pomocy kreatora OS-Project Editor
Skonfigurować strukturę client-server
Wykorzystać dostępne metody archiwizacji danych
Generować raporty na podstawie informacji archiwalnych
Zastosować skrypty bazujące na języku C oraz Visual Basic Script
Ustalać poziom dostępu do wybranych elementów wizualizacji
Skonfigurować alarmy i powiązać maski z obiektami generującymi różne alarmy
Tworzyć i wykorzystywać w wizualizacji dynamiczne obiekty graficzne

Dodaj ofertę

Więcej informacji

Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje dwujęzyczny, imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności