Prawo w projektach IT

Kategoria: Szkolenia › Prawo › Prawo administracyjne

Prawo w projektach IT


Organizator:tel.

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2020-11-20

Cena: 700 zł

Miejsce wydarzenia:

Przyokopowa 33

Warszawa


Program szkolenia


WYKŁADOWCY
Paweł Jóźwiak - radca prawny, partner w kancelarii "Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat i Radca Prawny". Specjalizuje się w prawie nowych technologii i własności intelektualnej oraz prawie cywilnym i gospodarczym. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa nowych technologii. Konsultant firm informatycznych, portali i sklepów internetowych.
PROGRAM
W PROGRAMIE:

Prawa autorskie w IT
autorskie prawa majątkowe - treść, forma przeniesienia, pola eksploatacji, czas trwania,
autorskie prawa osobiste - treść, czas trwania, dopuszczalność zrzeczenia się ich oraz zobowiązania do ich niewykonywania
prawa zależne - treść, forma zezwolenia twórcy, dopuszczalność tworzenia i wykorzystania opracowania
utwory pracownicze
regulacje szczególne dot. programów komputerowych
podstawowe błędy prawne w umowach o przeniesienie praw autorskich i umowach licencyjnych

Najpopularniejsze rodzaje umów w IT
umowa o wykonanie programu komputerowego
umowa wdrożeniowa
kolokacja
hosting
umowa serwisowa
SLA - gwarancja jakości świadczonych usług
depozyt kodów źródłowych
podstawowe elementy umów, współpraca między stronami, sposoby określania wynagrodzenia, zakres i limity odpowiedzialności, procedury odbioru, stosowane zabezpieczenia

Ochrona danych osobowych w IT
pojęcie danych osobowych
podstawowe obowiązki administratora danych osobowych
ochrona danych osobowych w cloud computing
problematyka cookies

Spory sądowe dot. umów IT
przygotowanie dokumentacji na potrzeby sporu sądowego, w tym zabezpieczenie dowodów
właściwość sądu i ciężar dowodu
charakter opinii biegłego sądowego
wybór właściwej taktyki procesowej i najczęstsze błędy procesowe


KOSZT UDZIAŁU: 700 zł + 23% VAT/ os

System rabatowy dla stałych Klientów:

10% dla Klientów Wolters Kluwer
5% z tytułu zgłoszenia na szkolenie 2 i więcej osób z jednej firmy
5% dla Klientów, którzy wzięli udział w szkoleniach Wolters Kluwer w 2013 r.
6 osoba gratis z tytułu zgłoszenia na szkolenie 5 osób z jednej firmy


Uwaga: udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT.

Oświadczenie VAT - o finansowaniu ze środków publicznych - pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Dodaj ofertę