Jak przygotować firmę do skutecznego rozliczania dofinansowań z PFRON z uwzględnieniem i omówieniem nowych przepisów wchodzących w 2016 roku

Kategoria: Szkolenia › Ksigowo › Zarzdzanie firm

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy oraz osób prywatnych które myślą o założeniu działalności gospodarczej i zatrudnianiu pracowników.


Organizator:

Cracow Consulting

ul. Pachońskiego 15
31-223 Kraków
tel. 12 359 15 91

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 390 zł

Miejsce wydarzenia:

ul. Wyścigowa 35

Wrocław


Cel szkolenia

- zdobycie i rozszerzenie wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych jako podmiotu wspierającego finansowo pracodawców zatrudniających osoby z orzeczona niepełnosprawnością, z uwzględnieniem zmian w związku z nowelizacją ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- nabycie wiedzy w zakresie funkcjonowania PFRON i programów skierowanych do przedsiębiorców
- nabycie umiejętności prawidłowego identyfikowania osób niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników
- kreowanie i upowszechnianie właściwego postępowania oraz korzyści związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych a także skutecznego ich rekrutowania

Program szkolenia

 Omówienie najważniejszych zmian w nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obowiązujących od 2016 r., m.in.:
• zmiany w aspekcie spełniania warunków efektu zachęty
• efekt zachęty a nabycie niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia
• zmiany w systemie korzystania i udzielania ulg we wpłatach na PFRON (zmniejszenie wielkości odpisu, skrócenie terminu do udzielania/rozliczania ulg)
• wyliczenia kosztów płacy oraz wartości dofinansowań
• zmiany w drukach dotyczących rozliczeń dofinansowań
 Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych od 2016 r. w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 Identyfikacja osób niepełnosprawnych:
• analiza rodzajów schorzeń w aspekcie zmian w dokumentach INFDP
• instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności
• rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń
• przykłady dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
 Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymania dofinansowań).
 Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.
 Wielkość dofinansowań o jakie może ubiegać się Pracodawca na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego.
 Przedstawienie najczęściej pomijanych warunków mających wpływ na wielkość refundacji oraz omówienie błędów w naliczaniu dofinansowania.
 Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością Pracodawcy do PFRON za rok 2015.
 Najczęściej pojawiające się błędy w comiesięcznych rozliczeniach dofinansowań z PFRON.
 Przygotowanie firmy do kontroli z PFRON.

Dodaj ofertę

srebrnypies

Więcej informacji

Cena: 390 zł netto /1 os.

Cena obejmuje:
- 6 godzinne szkolenie (9:00-15:00)
- przerwy kawowe
- materiały szkoleniowe
- imienne świadectwo uczestnictwa

PROMOCJA:
DRUGA OSOBA GRATIS