Biznes-desk.pl - portal nowoczesnego biznesu Zaloguj się do panelu managerskiegoDodaj obiekt szkoleniowy do bazyZałóż konto w portalu www.biznes-desk.pl

» Szkolenie

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość


Przygotuj się do pracy NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


Organizator:

Tax Consilium Sp z o. o.

Rynek Główny 30/37
31-010 Kraków
tel. 12 623 73 43

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2018-09-08

Cena: 2185 zł

Miejsce wydarzenia:

InterHouse Hotel

Kraków


» Obsługa

Trenerzy Tax Consilium

» Cel szkolenia


TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU 
Zajęcia prowadzi ekspert księgowy, dyrektor finansowy, doradca podatkowy, kontroler finansowy i ekspert kadr i płac.
Wszyscy Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie
zawodowe, biznesowe i zarządcze 


 ZWIĘKSZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
ANALITYCZNE, BIZNESOWE I ZARZĄDCZE 

 •  Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków
  (80 h warsztatów): 

  * moduł rachunkowości 40h – zajęcia z ekspertem księgowym
  * moduł podatkowy 16h – zajęcia z doradcą podatkowym 
  * moduł analiz i controllingu 16h – zajęcia z kontrolerem finansowym 
  * moduł prawa pracy 8h – zajęcia z kierownikiem działu kadr i płac 

 •  70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i analizę autentycznych przykładów
  z polskich i zagranicznych firm. W Tax Consilium będziesz liczył zadania, brał udział w dyskusjach i szukał rozwiązań rozliczeniowych. 
 • Na zajęciach zdobędziesz KOMPETENCJE i UMIEJĘTNOŚCI. Poznasz zaawansowaną rachunkowość finansową, rachunek kosztów, controlling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość finansową. 
 • Zyskasz NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WIEDZĘ, KNOW-HOW i praktyczne NARZĘDZIA, które wykorzystasz natychmiast po zajęciach. 
 • Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ W 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
 Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych
 został oceniony na: 5,33 /6 NASZE KURSY POSIADAJĄ
AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY


DZIĘKI KURSOWI ZYSKASZ 
 • CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO kod zawodu 121101 wg klasyfikacji MPiPS 
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla zaawansowanych 
 • Możliwość spłaty w ratach 0% 
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu 
 • 30 DNI opieki poszkoleniowej 
 • PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę 
 • Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach 


 DZIĘKI KURSOWI ZWIĘKSZYSZ 
 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE 
 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
  (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych) 
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu 


 DZIĘKI KURSOWI OTRZYMASZ 
 •  SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunku kosztów
  i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich rzetelnej analizy
 •  NARZĘDZIA, które będziesz wykorzystywał w pracy Głównego Księgowego (po kursie będziesz potrafił nadzorować pracę działów księgowych firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycję) 
 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały) 
 • Przynależeć do biznesowej społeczności Tax Consilium 


 TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE: 
 •  jeśli ukończyłeś kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych
  (nie jest to wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić) 
 • pracujesz w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym i masz ogólną orientację w tym zakresie 
 • masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości i chciałbyś rozpocząć pracę
  na stanowisku głównego księgowego 
 • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś analizować jej kondycję finansową, wdrożyć elementy controllingu, umiejętnie kierować jej finansami 
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie 


 ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRĄ WYKORZYSTASZ W PRACY 

 Kierując księgowością firm, musisz posiadać wiedzę z wielu dziedzin.
Na zajęciach: 
 • będziesz analizował sprawozdania finansowe firm (również pod kątem ryzyka i wskaźników), 
 • poznasz krajowy, międzynarodowy i europejski system podatkowy; dowiesz się, jak przebiega kontrola skarbowa i jak wygląda nadzór podatkowy, 
 • poznasz zasady zaawansowanej sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu 
 • poznasz prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce m.in. poznasz źródła finansowania firm 
 • dowiesz się, jak funkcjonują systemy klasy ERP, jak prowadzić ich nadzór i dokumentację 
 • ...i wiele, wiele innych (poniżej znajdziesz program merytoryczny Kursu) 


 ZYSKAJ PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I UMIEJĘTNOŚCI 
 • Na Kursie zdobędziesz praktyczne narzędzia, które będziesz mógł wykorzystać w pracy głównego księgowego natychmiast po zajęciach. 
 • Po Kursie będziesz potrafił wybierać najlepsze rozwiązania prawne i rozliczeniowe dla Twojej firmy i Twoich klientów. 
 • Uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych. 
 • Będziesz potrafił efektywniej zarządzać księgowością firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycję.
 • Jako liderzy rachunkowości pokażemy Ci, jak praktycznie kierować rachunkowością, polecimy Ci książki, artykuły i wskażemy dalszą drogę rozwoju zawodowego 


 ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM I UZYSKAJ CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na ostatnich zajęciach możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy, ma formę pisemną i trwa 1 godzinę. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 121101 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie kilka razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować.

» Program szkolenia


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU 

Moduł I. Rachunkowość - 40 h 

Zaawansowana rachunkowość, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości: 

 ustawa o rachunkowości
KSR/ kiedy korzystamy z Krajowych Standardów Rachunkowości
MSR / MSSF / w jakich przypadkach posługujemy się Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Dyrektywy UE / kiedy stosujemy
Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej, organizacja pracy w komórkach pionu finansowo-księgowego
Metody wyceny stosowane w rachunkowości w warunkach kontynuacji działania oraz w warunkach braku kontynuacji działania. 
Kategorie cen stosowanych w wycenie
 
Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową 

Wartości zawodowe i etyka 

 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 
 •  istota kosztów i kryteria ich kwalifikacji 
 • koszty wytworzenia produktów 
 • metody kalkulacji kosztu jednostkowego 
 • koszty produkcji nie zakończonej 
 • koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 •  rachunkowość zarządcza 
 Sprawozdawczość finansowa 
 • sprawozdanie finansowe jednostki 
 • sprawozdanie skonsolidowane
  rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej 
 • zakres sprawozdania, 
 • treść,
 • terminy 
 • badanie sprawozdań finansowych
 Elementy związane z działalnością gospodarczą 
 •  gospodarka finansowa a wpływ otoczenia
 • źródła finansowania działalności gospodarczej 
 • wartość pieniądza w czasie 
 •  Informacje, przepisy związane z działalnością gospodarczą

  rozpoczęcie działalności 
 • przekształcenie 
 • likwidacja 
 Technologia informacji w rachunkowości 
 •  kontrola nad systemami informacyjnymi 
 • użytkowanie systemów
  wykorzystanie systemów informacyjnych do oceny działalności gospodarczej 
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
 • systemy Klasy ERP i ich funkcjonowanie 
 • dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości 

 Moduł II. Analiza finansowa i controlling - 16 h 
 •  analiza sprawozdań finansowych 
 • metodologia analizy 
 • analiza ryzyka 
 • definiowanie i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem 
 • analiza wskaźnikowa 
 • analiza potencjału strategicznego firmy, 
 • analiza konkurencji, 
 • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku 
 • analiza kluczowych czynników sukcesu 
 • controlling jako narzędzie wykorzystane w rachunkowości 

 Moduł III. Prawo i podatki z omówieniem zmian i przykładami - 16 h 

Moduł IV. Prawo pracy i ubezpieczenia - 8 h 8, 15, 22, 29 IX 2018 r. w godz. 10.00-16.00
6, 13, 20, 27 X 2018 r. w godz. 10.00-16.00
3, 10 XI 2018 r. w godz. 10.00-16.00
Egzamin odbędzie się: 10 XI 2018 r. o godz. 10.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.


 ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY 

 W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński,
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje. 


Dodaj ofertę

» Więcej informacji

home   |   polityka prywatnosci   |   mapa strony   |  kontakt   
©Copyright www.biznes-desk.pl - wszystkie prawa zastrzeżone