Biznes-desk.pl - portal nowoczesnego biznesu Zaloguj się do panelu managerskiegoDodaj obiekt szkoleniowy do bazyZałóż konto w portalu www.biznes-desk.pl

» Szkolenie

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość


Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Rachunkowości
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


Organizator:

Tax Consilium Sp z o. o.

Rynek Główny 30/37
31-010 Kraków
tel. 12 623 73 43

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: 2018-05-12

Cena: 1725 zł

Miejsce wydarzenia:

Miejsce Szkolenia w Centrum

Kraków


» Obsługa

Jarosław Stankiewicz

» Cel szkoleniaTRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU 
To główni księgowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi,
eksperci kadr i płac
z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, biznesowym i zarządczym  ZYSKAJ NOWE KOMPETENCJE
 •  Na Kursie DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Poznasz podstawy CONTROLLINGU I ANALIZY FINANSOWEJ. Zyskasz umiejętności w zakresie dokonywania WYCEN i rozliczania LEASINGÓW, ustalania WYNIKÓW FINANSOWYCH oraz prowadzenia efektywnej POLITYKI BILANSOWEJ. Dzięki zdobytym KOMPETENCJOM odkryjesz nowe MOŻLIWOŚCI dla Twojej firmy, klientów i Ciebie.
 • Weźmiesz udział w 72 H zajęć podzielonych na 4 MODUŁY TEMATYCZNE (40 h rachunkowości + 16 h prawa podatkowego + 8 h zajęć controllingu i analizy finansowej + 8 h kadr i płac). Po każdym otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej).
 • Min. 70% ZAJĘĆ STANOWI PRAKTYKA. Kurs ma formę warsztatów. W ich trakcie będziesz liczył zadania, analizował kazusy, pracował w grupach, ćwiczył, wypełniał dokumenty i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE
 • W trakcie Kursu otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który po zajęciach będzie przesyłał Ci podsumowania, dodatkowe materiały i zadania powtórzeniowe. Dzięki temu będziesz widział swoje REALNE POSTĘPY. Dodatkowo otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ - przez 30 DNI od zakończenia Kursu będziemy odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci faktycznie wcielać zdobytą wiedzę w życie.
 •  Dokonaj PEWNEGO WYBORU. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY.


 W 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
 Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych został oceniony na: 5,21 /6  
Sprawdź opinie


 DLA KOGO JEST TEN KURS? 

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:
 •  rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę
 •  jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw.
 • To nie jest to jednak wymóg – wystarczy, że masz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić
 • (TUTAJ ZNAJDZIESZ PRZYKŁADOWY TEST WIEDZY, który dla Ciebie przygotowaliśmy).
 •  chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
 •  chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości 
 •  posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.


 DZIĘKI SZKOLENIU: ZWIĘKSZYSZ 
 •  Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
  PRZEWAGĘ
  na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych) 
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu 


 DZIĘKI SZKOLENIU: OTRZYMASZ 
 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego
  i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych 
 • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego
  i ubezpieczeń społecznych 
 • Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej) 
 • OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały) 
 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium 


 DZIĘKI SZKOLENIU: ZYSKASZ 
 • CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
  kod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych zgodne
  z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
 • Możliwość spłaty w ratach 0% 
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu 
 • 30 dni opieki poszkoleniowej 
 • Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów 
 • Pakiet szkoleniowy (notatnik, długopis, ołówek, torbę) 
 • 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych i inne rabaty 


 POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ 
 • W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń 
 • Będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm 
 • Będziesz dokonywał oceny kondycji finansowej firm
 • Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju
  i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych
 • Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie
 • Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych
  i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia
 • Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego
 • Sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych) 
 • Weźmiesz udział w warsztatach prawa podatkowego oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych. 


 ZOSTAĆ CENIONYM SPECJALISTĄ 
 •  Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego 
 • Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe 
 • Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku 
 • Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów 
 • Zyskasz umiejętność samodzielnego prowadzenia księgowości firm.
 •  Jako grupa praktyków nauczymy Cię tego, w czym jesteśmy najlepsi.
  Wszyscy trenerzy Tax Consilium posiadają doświadczenie zawodowe i biznesowe.

» Program szkolenia MODUŁ I. Rachunkowość
 1.  Organizacja i dokumentacja w rachunkowości 
 2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju 
 3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów 
 4. Leasing 
 5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny 
 6. Ustalanie wyniku finansowego 
 7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku 
 8. Aktywa przedsiębiorstwa 
 9. Pasywa przedsiębiorstwa 
 10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym: 
 11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych 
 12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku 
 MODUŁ II. Podstawy controllingu 
 1. Metodologia analizy finansowej 
 2. Źródła danych do analizy finansowej 
 3. Wskaźniki analizy 
 4. 4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki 
 5. 5. Sposoby prowadzenia analizy 
 6. 6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych: 
 7. a) pozioma (struktury) 
 8. b) pozioma (dynamiki) 
 9. 7. Interpretacja poszczególnych wskaźników 
 10. 8. Złota reguła finansowania 
 MODUŁ III. Podatki i prawo podatkowe 

 1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków 
 2. Podatek od towarów i usług 
 3. Podatek akcyzowy 
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE 
 7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe 
 8. Wszczynanie postępowania podatkowego 
MODUŁ IV. Prawo pracy i wynagrodzenia w 2018 r. 

Pełny program znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.taxconsilium.comNAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:


12.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
19-20.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
26-27.05.2018 r. w godz. 09.30-15.30
02-03.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
09.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
16.06.2018 r. w godz. 09.30-15.30
Egzamin odbędzie się: 16.06.2018 r. o godz. 14.30
JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 UCZ SIĘ PRAKTYCZNIE!
 W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm. Ze względu na to, że Kurs ma bardzo praktyczny charakter (a część materiałów otrzymasz w formie elektronicznej), na niektórych zajęciach będziesz potrzebował komputera. Polecamy Ci, abyś zabrał swój laptop na zajęcia. Oczywiście, możesz skorzystać też z naszego sprzętu. Uwaga! Wypożyczenie laptopa jest u nas dodatkowo płatne – kosztuje 20 zł netto (24,60 zł brutto)  za 1 dzień szkoleniowy. Chęć korzystania z takiej usługi należy nam zgłaszać minimum 1 dzień roboczy przed zajęciami.
 
 POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ
W trakcie zajęć dokonasz oceny kondycji finansowej firm. Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych. Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie. Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów. Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia. Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego i - co NAJWAŻNIEJSZE - sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych).
 
 KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW!
Oprócz zajęć z zakresu rachunkowości weźmiesz również udział w warsztatach prawa podatkowego, controllingu oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych. Każdy z nich poprowadzi specjalista-praktyk z danego zakresu.JAKIE REALNE EFEKTY OSIĄGNIESZ?
 •  Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
 •  Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 •  Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
 •  Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
 •  Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
 •  Zyskasz umiejętność SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości firm.
 
 

JAK BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ?

 •  OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM
  W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach  e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach.

 •  30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
  Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 •  BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ
Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, zapewnimy CI BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (zajęcia będziesz mógł odrobić z kolejną edycją).
Pamiętaj, tylko aby zgłosić nam planowaną nieobecność min. 2 dni przed tym faktem.

 •  SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%
Za Kurs możesz płacić w ratach 0%. Przy zapisie wpłać 200 zł zaliczki, a resztę kwoty spłacaj w dogodnych dla siebie ratach (całość kwoty powinna znaleźć się na naszym koncie na tydzień przed ostatnimi zajęciami).

 •  INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA
Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 

 •   ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY
 Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:otrzymasz 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101)  oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.

 JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Dodatkowo na ostatnich zajęciach możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa ok. 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu 
Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując na tym stanowisku.ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY 

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com). 


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Dodaj ofertę

» Więcej informacji

home   |   polityka prywatnosci   |   mapa strony   |  kontakt   
©Copyright www.biznes-desk.pl - wszystkie prawa zastrzeżone