Biznes-desk.pl - portal nowoczesnego biznesu Zaloguj się do panelu managerskiegoDodaj obiekt szkoleniowy do bazyZałóż konto w portalu www.biznes-desk.pl

» Szkolenie

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

Kategoria: Szkolenia › Księgowość › Rachunkowość


Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Rachunkowości
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


Organizator:

Tax Consilium Sp z o. o.

Rynek Główny 30/37
31-010 Kraków
tel. 12 623 73 43

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 1725 zł

Miejsce wydarzenia:

InterHouse Hotel

Kraków


» Obsługa

Agnieszka Tatarska, Iwona Biernat-Baran, Maria Chochorek, Przemysław Jeżek, Wojciech Próchnicki

» Cel szkoleniaTRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU 
To główni księgowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi,
eksperci kadr i płac
z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, biznesowym i zarządczym 


 POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ 

 •  W Tax Consilium nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI 
 • Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków: głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcę podatkowego oraz eksperta z zakresu kadr i płac
  - Przez min. 70% czasu będziesz liczył zadania, analizował przypadki, ćwiczył w grupach i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE firm polskich i międzynarodowych (72 h warsztatów) 
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY zbiory przepisów, ćwiczenia, prezentacje, zadania z rachunkowości, podatkowe case study, przykłady kadrowo-płacowe i inne, które WYKORZYSTASZ W PRACY 
 • Zdobędziesz KOMPETENCJE, UMIEJĘTNOŚCI i DOBRE PRAKTYKI stosowane w rachunkowości 
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie przesyłał Ci podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe 
 •  Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ


 W 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
 Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych został oceniony na: 5,21 /6  
Sprawdź opinie


 TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE: 
 • jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw
  (nie jest to jednak wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić) 
 • pracujesz w dziale finansowo-księgowym lub biurze rachunkowym i chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje 
 • chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości 
 • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywnie zarządzać jej finansami, samodzielnie prowadzić jej księgowość 
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie 


 DZIĘKI SZKOLENIU: ZWIĘKSZYSZ 
 •  Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
  PRZEWAGĘ
  na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych) 
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu 


 DZIĘKI SZKOLENIU: OTRZYMASZ 
 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego
  i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych 
 • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego
  i ubezpieczeń społecznych 
 • Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej) 
 • OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały) 
 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium 


 DZIĘKI SZKOLENIU: ZYSKASZ 
 • CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
  kod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych zgodne
  z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
 • Możliwość spłaty w ratach 0% 
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu 
 • 30 dni opieki poszkoleniowej 
 • Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów 
 • Pakiet szkoleniowy (notatnik, długopis, ołówek, torbę) 
 • 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych i inne rabaty 


 POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ 
 • W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń 
 • Będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm 
 • Będziesz dokonywał oceny kondycji finansowej firm
 • Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju
  i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych
 • Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie
 • Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych
  i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia
 • Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego
 • Sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych) 
 • Weźmiesz udział w warsztatach prawa podatkowego oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych. 


 ZOSTAĆ CENIONYM SPECJALISTĄ 
 •  Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego 
 • Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe 
 • Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku 
 • Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów 
 • Zyskasz umiejętność samodzielnego prowadzenia księgowości firm.
 •  Jako grupa praktyków nauczymy Cię tego, w czym jesteśmy najlepsi.
  Wszyscy trenerzy Tax Consilium posiadają doświadczenie zawodowe i biznesowe.

» Program szkolenia
 MODUŁ I. Rachunkowość
 1.  Organizacja i dokumentacja w rachunkowości 
 2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju 
 3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów 
 4. Leasing 
 5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny 
 6. Ustalanie wyniku finansowego 
 7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku 
 8. Aktywa przedsiębiorstwa 
 9. Pasywa przedsiębiorstwa 
 10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym: 
 11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych 
 12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku 


 MODUŁ II. Podstawy controllingu 
 1. Metodologia analizy finansowej 
 2. Źródła danych do analizy finansowej 
 3. Wskaźniki analizy 
 4. 4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki 
 5. 5. Sposoby prowadzenia analizy 
 6. 6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych: 
 7. a) pozioma (struktury) 
 8. b) pozioma (dynamiki) 
 9. 7. Interpretacja poszczególnych wskaźników 
 10. 8. Złota reguła finansowania 


 MODUŁ III. Podatki i prawo podatkowe 

 1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków 
 2. Podatek od towarów i usług 
 3. Podatek akcyzowy 
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE 
 7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe 
 8. Wszczynanie postępowania podatkowego 


MODUŁ IV. Prawo pracy i wynagrodzenia w 2017 r. 

 1.  Zawieranie umów o pracę na nowych zasadach na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP 
 2. Sposób wypełniania świadectwa pracy po zmianach w przepisach zmiana przepisów rozporządzenia obowiązująca od 01 stycznia 2017 r. 
 3. Zaliczka na podatek dochodowy w aspekcie zmian kwoty wolnej od podatku od 01 stycznia 2017 r.
 4. Stosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 5. Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 6. Wynagrodzenie za część miesiąca

Pełny program znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.taxconsilium.comNAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

20-21.01.2018 r. w godz. 09.00-15.00
27-28.01.2018 r. w godz. 09.00-15.00
03-04.02.2018 r. w godz. 09.00-15.00
10-11.02.2018 r. w godz. 09.00-15.00
17.02.2018 r. w godz. 09.00-15.00
Egzamin odbędzie się: 17 lutego 2018 r. o godz. 14.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM
I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI 


Dzięki zajęciom z praktykami rachunkowości zdobędziesz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz także z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT. 


ZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ EDUKACJĘ 

Według najnowszych badań najefektywniejsze jest uczenie poprzez feedback ekspercki, tj. połączenie praktycznych ćwiczeń i stałej opieki mentora, który będzie monitorował Twoje efekty i nadzorował Twoje postępy. W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych. Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie. Jeśli jednak zaproponowane przez nas terminy Ci nie odpowiadają, zgłoś nam to podczas zapisu. Dostosujemy harmonogram zajęć komputerowych do Twoich potrzeb. 


SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

Po Kursie otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. Przez 30 dni nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: otrzymasz 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101) oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium. Zapoznaj się ze ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI TAX CONSILIUM, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy. 


ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY 

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com). 


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Dodaj ofertę

» Więcej informacji

home   |   polityka prywatnosci   |   mapa strony   |  kontakt   
©Copyright www.biznes-desk.pl - wszystkie prawa zastrzeżone