Kompetencje menedżera

Kategoria: Szkolenia › Marketing › Pozostae


Organizator:

Logo Polski Uniwersytet Wirtualny

Polski Uniwersytet Wirtualny

Rewolucji 1905 r. nr 64
90-222 Łódź
tel. 0801 080 888

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 400 zł

Miejsce wydarzenia:


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Menedżerowie, aby skutecznie wykonywać swoje zadania, muszą posiadać
umiejętności rozumiane jako względnie trwała zdolność zastosowania
profesjonalnej wiedzy w sposób praktyczny w celu uzyskania pożądanego
rezultatu w danej sytuacji. Współczesne firmy potrzebują
menedżerów-przywódców, którzy potrafią zmotywować pracowników do
skutecznego działania, a jednocześnie zapewnić stabilność i rozwój
organizacji. Doskonalenie kompetencji menedżerskich oznacza zmiany w
zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które mają odzwierciedlenie w
poziomie wykonywanych w przedsiębiorstwie zadań.Kurs
przedstawia zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z istotą
zarządzania kompetencjami menedżera w organizacji nastawionej na
osiągnięcie sukcesu. Tematyka kompetencji menedżera dotyczy zarówno
miękkich obszarów kierowania, organizacji pracy, jak i strategicznych
aspektów zarządzania.Po więcej informacji wejdź na stronę: www.puw.pl