Marketing instytucji finansowych

Kategoria: Szkolenia › Marketing › Pozostae


Organizator:

Logo Polski Uniwersytet Wirtualny

Polski Uniwersytet Wirtualny

Rewolucji 1905 r. nr 64
90-222 Łódź
tel. 0801 080 888

strona o organizatorze »

Szczegóły:

Data: do negocjacji

Cena: 240 zł

Miejsce wydarzenia:


Dodaj ofertę

Więcej informacji

Przedmiotem kursu jest kompleksowe przygotowanie personelu do tworzenia
wizerunku instytucji finansowej w oczach klientów oraz wskazanie
sposobów budowania pozytywnego wizerunku w świadomości nabywców i
potencjalnych nabywców usług. Wobec rosnącej konkurencji i zmian
zachodzących w gospodarce instytucje finansowe muszą podejmować
działania zmierzające do budowy własnej renomy. W tym celu
wykorzystywane są różne formy relacji między instytucją finansową a
klientem (bezpośredni i pośredni kontakt osobisty, kontakt na
odległość). Przez pryzmat jakości obsługi klienta wskazane są także
elementy funkcjonowania instytucji finansowej, które gwarantują
satysfakcję klienta i czynią z niego ambasadora placówki. Do istotnych
zagadnień omówionych w kursie należą ponadto: marketing relacji na
płaszczyźnie personel–klient i instytucja finansowa–pracownik, jako
czynnik umożliwiający „związanie” klienta z instytucją finansową;
oddziaływanie na klienta poprzez cenę i narzędzia promocji; znaczenie
dystrybucji usług oraz segmentacji w definiowaniu rynku działania,
konieczność ciągłego monitorowania oczekiwań klientów.Po więcej informacji wejdź na stronę: www.puw.pl