Szkolenia › Pozostae

nazwa wydarzeniadatacenamiejscowo

srebrnypies

» Szkolenia archiwalne

Jeeli s pastwo zainteresowani udziaem w ktrym z poniszych szkole, prosimy o kontakt z organizatorem.

nazwa wydarzeniadatacenamiejscowo
TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO – WARSZTATY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ DLA MENADŻERÓWDo negocjacji445 zWrocław
SEKRETARIAT DOSKONAŁY, czyli sztuka profesjonalnej komunikacji i organizacji pracyDo negocjacji791 zWarszawa
OUTPLACEMENT - szkolenie specjalistyczneDo negocjacji290 zł (druga osoba z tej samej organizacji/ insty zKraków
Analiza kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości ich optymalizacji - warsztaty tematyczneDo negocjacji1200 netto zWisła
Informacja zawodowa i edukacyjna w praktyce instytucji rynku pracy Do negocjacjido negocjacjiCaa polska
Studium wykonalności projektów inwestycyjnych w drodze o ubieganie się o dotacje UE - warsztaty.Do negocjacji1750 zWarszawa
Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowychDo negocjacji600 zKraków
Szkolenie Siemens Simatic S7-300/400 - Komunikacja S7Do negocjacji2500 zGliwice
Obsługa nowoczesnych wtryskarek. Podstawy technologii wtryskiwania.Do negocjacji1590 zł netto + VAT 23% zBielsko-Biała
FINANSOWANIE KULTURY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OKRESIE 2007 –2013Do negocjacji290 zł, Druga osoba z tej samej organizacji /insty zKraków
ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I OPRACOWANIA BUDŻETU DO PROJEKTU W RAMACH PO KLDo negocjacji290 zł, Druga osoba z tej samej organizacji /insty zKraków
MATRYCA LOGICZNA JAKO NARZĘDZIE DO PLANOWANIA I EWALUACJI PROJEKTUDo negocjacji290 zł, Druga osoba z tej samej organizacji /insty zKraków
PARTNERSTWO W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z UEDo negocjacji290 zł, Druga osoba z tej samej organizacji /insty zKraków
MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJDo negocjacji320 zł zWarszawa
ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I OPRACOWANIA BUDŻETU DO PROJEKTU W RAMACH PO KLDo negocjacji320 zWarszawa
PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFSDo negocjacji290, Druga osoba z tej samej organizacji /instytuc zKraków
DORADZTWO ZAWODOWE W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS - szkolenie specjalistyczneDo negocjacji290, Druga osoba z tej samej organizacji /instytuc zKraków
MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJDo negocjacji290, Druga osoba z tej samej organizacji /instytuc zKraków
WARSZTATY Z ZAKRESU PISANIA PROTESTÓW / ODWOŁAŃ DOT. PROJEKTÓW EFS/POKLDo negocjacji290, Druga osoba z tej samej organizacji /instytuc zkraków
KURS INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDYDo negocjacji2100 zWarszawa
Kurs: nauka jazdy kat. A, A1, B, B1, B+E, C, C+E, D = prawo jazdyDo negocjacjido negocjacjiWarszawa
Makijaż permanentny brwi - Perfect GlamourDo negocjacji1 500 zWrocław
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs - Perfect GlamourDo negocjacji2 500 zWrocław
MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ – WARSZTAT SZKOLENIOWYDo negocjacji500 zł - trzecia osoba z tej samej organizacji/ in zKraków
Profesjonalna Asystentka – Sekretarka (zarządzanie sekretariatem)Do negocjacji970 zKraków
Skuteczne przygotowanie i realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000Do negocjacji450 zł netto zWarszawa
Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji - wyjazd terenowy w okolice ŁodziDo negocjacji500 zł netto zWarszawa
Szkolenie BHPDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
The Challenge of Egypt - zarządzanie projektem (interaktywna symulacja biznesowa)Do negocjacjido negocjacjiCaa polska
FINANSOWANIE KULTURY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OKRESIE 2007 –2013 Do negocjacji290 zł - OFERTA SPECJALNA - druga osoba z tej same zKraków
INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWEDo negocjacji290 zł - druga osoba z tej samej instytucji/ organ zKraków
MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ – WARSZTAT SZKOLENIOWYDo negocjacji290 zł - druga osoba z tej samej organizacji/ inst zKraków
Perfekcyjna NianiaDo negocjacji330 zł./450 zł. zWrocław
KURSY NA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, ŻURAWI SAMOJEZDNYCH I PRZENOŚNYCH (HDS), DŹWIGÓW BUDOWLANYCH, SUWNIC STEROWANYCH Z MIEJSCA ROBOCZEGO, PODESTÓW RUCHOMYCH, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK...Do negocjacjifreeBiałystok
MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ – WARSZTAT SZKOLENIOWYDo negocjacji290 zł - druga osoba z tej samej organizacji/ inst zKraków
WAKACYJNA PROMOCJADo negocjacjido negocjacjiSzczecin
Trening antystresowy - 2 dniDo negocjacji684 zł zSzklarska Poręba
Technika światłowodowaDo negocjacji360 zCaa polska
EkonomiaDo negocjacji360 zCaa polska
Makroeokonomia Do negocjacji410 zCaa polska
MikroekonomiaDo negocjacji410 zCaa polska
Postępowanie upadłościowe i sanacyjneDo negocjacji400 zCaa polska
Projektowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych cz. IDo negocjacji400 zCaa polska
Projektowanie własnego przedsięwzięciaDo negocjacji230 zCaa polska
PrzedsiębiorczośćDo negocjacji220 zCaa polska
Restrukturyzacja przedsiębiorstwDo negocjacji220 zCaa polska
Psychologia (medyczna)Do negocjacji270 zCaa polska
Integracja europejskaDo negocjacji270 zCaa polska
Historia myśli politycznejDo negocjacji360 zCaa polska
Metodologia badań politologicznychDo negocjacji220 zCaa polska
Międzynarodowe stosunki gospodarczeDo negocjacji360 zCaa polska
Najnowsza historia polityczna świataDo negocjacji410 zCaa polska
Partie i systemy partyjneDo negocjacji410 zCaa polska
Samorząd, wspólnoty lokalneDo negocjacji230 zCaa polska
Współczesne systemy polityczneDo negocjacji360 zCaa polska
Kultura języka polskiegoDo negocjacji160 zCaa polska
Etyka w biznesieDo negocjacji240 zCaa polska
Kraje Azji i Afryki w dobie globalizacjiDo negocjacji400 zCaa polska
Polityka gospodarcza i społecznaDo negocjacji400 zCaa polska
Propedeutyka filozofiiDo negocjacji360 zCaa polska
FizykaDo negocjacji360 zCaa polska
LogikaDo negocjacji360 zCaa polska
Matematyka dyskretnaDo negocjacji360 zCaa polska
Archiwizacja dokumentacji w państwowych jednostkach organizacyjnychDo negocjacji1260 zWarszawa
Etykieta i protokół dyplomatycznyDo negocjacji1800 zWarszawa
NEGOCJACJE ZAKUPOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH TECHNIKDo negocjacji837 netto zWarszawa
Insights DiscoveryDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Szkolenie otwarte - Profesjonalny kelnerDo negocjacji299 + VAT zWrocław
Gospodarka odpadami w Przedsiębiorstwie - szkolenieDo negocjacji400 netto zKatowice
Szkolenie BHPDo negocjacjido negocjacjiKatowice
Część ogólna sportuDo negocjacji500 zKatowice
Intrastat - zmiany w przepisach w 2014 roku (warsztaty praktyczne)Do negocjacji360 + VAT zWrocław
Kurs korekcji wad wzroku Sztuka świadomego widzeniaDo negocjacji275 zWarszawa
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi - aktualne i planowane obowiązki przedsiębiorcówDo negocjacji449 PLN+23% VAT zWarszawa
Bezpłatne dowiedz się jak uzyskać dotcję! Fotowoltaika!Do negocjacjifreeWrocław
Lobbing jako skutecznie narzędzie wspierające rozwój w biznesie Do negocjacji480 zWrocław
Delegowanie pracowników w ramach UE Do negocjacjido negocjacjiWarszawa
Rozliczenie czasu pracyDo negocjacji150 zKatowice
Wymiarowanie i tolerancje w przemyśle motoryzacyjnym Do negocjacji450 zKatowice
Szkolenie Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Systemu HACCPDo negocjacji1100 zKraków
Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowychDo negocjacji600 zKraków
Ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowychDo negocjacji500 zKraków
Budowanie pozytywnego nastawienia na zmienyDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowychDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Efektywna selekcja personeluDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Możliwości finansowania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzi Do negocjacji340 zCaa polska
Dotacje na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. ŚląskiegoDo negocjacji340 zCaa polska
Dotacje dla samorządów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. ŚląskiegoDo negocjacji340 zCaa polska
Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 6 godzin lekcyjnychDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Pracownik do zwalczania pożarów – kierownik ewakuacji – 6 godzin lekcyjnychDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
e- BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 6 godzinDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
e- BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 5 godzinDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
KURS KWALIFIKACYJNY DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELIDo negocjacji1700 zWarszawa
Ochrona środowiska w Przedsiębiorstwie-szkolenieDo negocjacji700 netto zKatowice
Fundamenty Gemba Kaizen - Eliminacja Muda i Mapowanie Strumienia WartościDo negocjacjido negocjacjiTychy
Podstawowe Narzędzia Gemba Kaizen - 5S i SMED - redukcja czasu przezbrajaniaDo negocjacjido negocjacjiTychy
Zaawansowane Narzędzia Gemba Kaizen - Kanban i Logistyka wewnętrznaDo negocjacjido negocjacjiTychy
Jak uniknąć nałożenia korekty finansowej w zamówieniach publicznych.Do negocjacji990 zWarszawa
ADR - (kurs podstawowy) PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W POJAZDACH INNYCH NIŻ CYSTERNYDo negocjacji600 zWarszawa
AUTOKLAWY, STERYLIZATORY i INNE URZĄDZENIA ODBIORCZE PARY i GORĄCEJ WODYDo negocjacji350 zWarszawa
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY - BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓWDo negocjacji1800 zWarszawa
INSTRUKTOR NAUKI JAZDYDo negocjacji1500 zWarszawa
PRACOWNIK DS. KADROWYCHDo negocjacji750 zWarszawa
BHP - SZKOLENIA OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMIDo negocjacji350 zWarszawa
BHP-SZKOLENIA OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCHDo negocjacji180 zWarszawa
PRACOWNIK SŁUŻB BHP – SZKOLENIE OKRESOWEDo negocjacji900 zWarszawa
BARMAN - KELNER Do negocjacji2300 zWarszawa
KELNERDo negocjacji1400 zWarszawa
MAGAZYNIER – KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYMDo negocjacji3000 zWarszawa
Zakładanie Działalności Gospodarczej Szkolenie ZamknięteDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowymDo negocjacji490 + VAT zWrocław
Joga dla Twoich OczuDo negocjacji1750 zMiędzywodzie
Szkolenie Naliczanie opłat środowiskowychDo negocjacji400 zKraków
KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGODo negocjacji800 zWarszawa
NEGOCJACJE ZAKUPOWE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH TECHNIKDo negocjacji837 netto zKatowice
Gospodarka odpadami- sprawozdawczośćDo negocjacji300 zWarszawa
Do negocjacji350 zWarszawa
Kurs korekcji wad wzroku Sztuka świadomego widzenia w KrakowieDo negocjacji275 zKraków
Kurs Administrator Bezpieczeństwa Informacji szkolenie (ABI) oraz warsztaty (ABI)Do negocjacji1455 zKraków
Umowa zlecenie, umowa o dzieło w rozliczeniach na liście płacDo negocjacji150 zKatowice
Abecadło ochrony środowiskaDo negocjacji590 zTychy
Szkolenie Siemens Simatic S7-300/400 - Diagnostyka Zaawansowana S7Do negocjacji2200 zGliwice
ATEX: Eksploatacja urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wg wymagań dyrektyw 1999/92/WE i 2000/9/WEDo negocjacji440 zł netto + 23% VAT. Dla firm, które zgłoszą uc zWrocław
KURS DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Do negocjacji600 zWarszawa
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej w aspekcie pracy handlowca Do negocjacji340 PLN netto 418,20 PLN brutto zWarszawa
KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYMDo negocjacji550 zWarszawa
Prawo przewozowe w praktyceDo negocjacji360 zł + VAT zWrocław
Etykieta i protokół dyplomatycznyDo negocjacji1460 zWarszawa
Public Relations i social media w administracji publicznejDo negocjacji1260 zWarszawa
Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z UEDo negocjacji1260 zWarszawa
Proces budowlany w praktyce - w świetle najnowszych regulacji prawnychDo negocjacji1460 zWarszawa
Zasady funkcjonowania i nadzoru spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Do negocjacji1260 zWarszawa
Rachunkowość w jednostkach budżetowych - zamknięcie ksiąg rachunkowychDo negocjacji1260 zWarszawa
Kurs: Pierwsza Pomoc Do negocjacji99 netto zKatowice
Przedsiębiorczy Naukowiec - cykl bezpłatnych szkoleń Do negocjacjifreeKraków
Gospodarka magazynowaDo negocjacji479,70 zKatowice
Rozliczanie projektow unijnychDo negocjacji922,50 zKatowice
Rozliczenia z ZUSDo negocjacji922,50 zKatowice
Dokumentowanie SZŚ. Identyfikacja i Ocena Aspektów Środowiskowych oraz formalna Ocena Zgodności w SZŚDo negocjacji550 netto zKatoiwce
System Ekozarządzania i Audytu EMASDo negocjacji450 netto zKatowice
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznymDo negocjacji350 netto zKatowice
FMEA - Szacowanie Wad w Projektowaniu i Procesach ProdukcjiDo negocjacji450 netto zKatowice
Autorytet nauczyciela kluczem do skutecznego uczenia i wychowaniaDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Bezpieczna i przyjazna szkoła, czyli bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkoleDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Coaching menedżerski – nowa rola Dyrektora placówki oświatowejDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Doskonalenie kompetencji menedżerskich Dyrektora SzkołyDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Dyrektor w roli negocjatora – skuteczne rozwiązywanie konfliktów w szkoleDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Komunikowanie zmian w instytucjiDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Stres w zawodzie nauczyciela. Jak być nauczycielem, któremu nie grozi wypalenie zawodoweDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc psychologiczno - pedagogicznaDo negocjacji282,90 (z VAT) zWrocław
Elastyczne formy zatrudnieniaDo negocjacji360 + VAT zWrocław
Efektywność Enefgretyczna w PraktyceDo negocjacjifreeCała Polska
Szkolenie otwarte "Ochrona danych osobowychDo negocjacji190 zŁódź
PRINCE2 PractitionerDo negocjacji2700 zWarszawa
PRINCE2 FoundationDo negocjacji3200 zWarszawa
Zarzadzanie projektami w metodyce SCRUMDo negocjacji2400 zWarszawa
Zarządzanie strategiczne dla Top ManagementuDo negocjacji3999 zWarszawa
Optymalizacja procesów administracyjnych – Lean in OfficeDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Mocowanie ładunku w transporcie drogowym- szkolenieDo negocjacji576 zWarszawa
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życiaDo negocjacji120 zKatowice
Szkolenie Siemens Simatic S7-300/400 - Podstawowy S7Do negocjacji2200 zGliwice
Szkolenie Siemens Simatic S7-300/400 - Zaawansowany S7Do negocjacji2200 zGliwice
Szkolenie Nowa dyrektywa IED o emisjach przemysłowychDo negocjacji790 netto zWarszawa i Katowice
Szkolenie WIZUALIZACJA Z PROFICY HMI/SCADA IFIX - PODSTAWYDo negocjacji1600 zGliwice
Szkolenie MIGRACJA DO STEP7 TIA PORTALDo negocjacji1800 zGliwice
Ochrona marki przedsiębiorstwaDo negocjacji490 zCaa polska
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawyDo negocjacji530 zWrocław
KARTY CHARAKTERYSTYKIDo negocjacji350 zWarszawa
PRZYGOTOWYWANIE SPRAWOZDAŃ DO KOBIZEDo negocjacji400 netto zWarszawa
Rozporządzenie REACH i system GHSDo negocjacji390 netto zWarszawa
Szkolenie - Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeńDo negocjacji750 zWarszawa
Szkolenie - Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeńDo negocjacji750 zPoznań
Zasady dostępu do informacji publicznejDo negocjacji690 zWarszawa
Do negocjacji600 netto zWarszawa
Szkolenie SIMOCODE - KONFIGURACJA I URUCHOMIENIEDo negocjacji1200 zGliwice
Ochrona Środowiska w Firmie: dotacje, fotowoltaika! Dowiedz się jak uniknąć płacenia kar.Do negocjacjifreeWrocław
EKOturystykaDo negocjacjifreeChełm, Zamość, Lublin, Janów Lubelski, Biała Podlaska, inne
Business Building DayDo negocjacji399 zWarszawa
Szkolenie - Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeńDo negocjacji800 (netto) zPOZNAŃ
Szkolenie - Oznaczenie CE lub B dla wyrobów budowlanychDo negocjacji800 (netto) zPOZNAŃ
Letnie Warsztaty Rozwoju Osobistego Dla Kobiet Do negocjacji950 zCaa polska
Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach - szkolenie praktyczne (przykładowe wzory uchwał, sposób obliczania opłat za gospodarowanie odpadami, przygotowanie przetargów)Do negocjacji300 netto zOlsztyn
Dyrektywa 2010/75/EU z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych Konsekwencje dla przemysłuDo negocjacji450 zł netto zWarszawa
Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Do negocjacjido negocjacjiKraków
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJDo negocjacjido negocjacjiKraków
SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Do negocjacjido negocjacjiKraków
Kurs metrologii - czytanie rysunku technicznego i obsługa przyrządów pomiarowych. Tablet w cenie!Do negocjacji1650 netto/os. zBielsko-Biała
Wymagania EMAS III (Rozporządzenia UE nr 1221/2009) i ich wdrożenie do SZŚDo negocjacji100 netto zWisła
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO 50001Do negocjacji1000 zWisła
Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji - wyjazd terenowy w okolice Mińska MazowieckiegoDo negocjacji500 zł netto zCaa polska
Wybrane problemy rachunkowości jednostek oświatowychDo negocjacji249 zWrocław
Czerwcowa akademia podatkowaDo negocjacji390 + VAT zWrocław
Systemy informacji przestrzennej i dostęp do danych przestrzennych organów administracji publicznej jako narzędzia wspomagające funkcjonowanie samorządu gminnegoDo negocjacji350 zWarszawa
Skuteczna komunikacja bezpośrednia! Tanio!!! Szkolenie, LublinDo negocjacji150 zLublin
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - nowe zasady zawierania umów handlowychDo negocjacji450 + VAT zWrocław
3 dniowe szkolenie wyjazdowe dla NieruchomistówDo negocjacji990 zZakopane
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnymDo negocjacji500 zł netto zWarszawa
Zamknięcie roku obrachunkowegoDo negocjacji350 zKatowice
Koszty pracyDo negocjacji200 zKatowice
BHP okresowe dla stanowisk robotniczychDo negocjacji60 zKatowice
BHP okresowe dla stanowisk administracyjno - biurowych Do negocjacji60 zKatowice
BHP okresowe dla stanowisk kierowniczychDo negocjacji140 zKatowice
BHP okresowe dla stanowisk inżynieryjno - technicznychDo negocjacji160 zKatowice
Obsługa wózków jezdniowych Do negocjacji450 zKatowice
PROJEKTOWANIE PROCESÓW POMIAROWYCH – DOBÓR WYPOSAŻENIA POMIAROWEGOW SYSTEMIE JAKOŚCI WG ISO 9001 i ISO/TS 16949Do negocjacji1400 zKościelisko k/Zakopanego
Podstawy wykonywania pomiarów geometrii i obsługa przyrządów pomiarowych - warsztaty szkolenioweDo negocjacji1400 zKościelisko k/Zakopanego
Szkolenie "Jak założyć własną firmę"Do negocjacji390 zŁódź
Weryfikacja raportów o oddziaływaniu planowanych inwestycji drogowych na środowisko w aspekcie oddziaływań na płazyDo negocjacji500 zł netto zWarszawa
Większa wiedza - większe możliwości - szkolenia zawodoweDo negocjacjifreeBiałystok
Pierwsza Pomoc PrzedmedycznaDo negocjacji599 zł + VAT zKraków
Przetargi w gospodarce odpadami w ramach "Rewolucji Śmieciowej"Do negocjacji460 zł netto zWarszawa
Digital Publisher: profesjonalny skład publikacji elektronicznychDo negocjacji380 zWarszawa
Bezpłatne szkolenia z pozyskiwania kapitału na rozwój firm sektora MSP w województwie zachodniopomorskimDo negocjacjifreeSzczecin lub Koszalin
Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Do negocjacji900 zł netto zWarszawa
Bezpłatne doradztwo biznesowe - dla kobiet pracujących z woj. dolnośląskiegoDo negocjacjifreeWrocław
NOWE PRAWO ODPADOWE w świetle decyzji Parlamentu RPDo negocjacji460 netto zWarszawa
Dowiedz się jak uzyskać dotację! Fotowoltaika! OZE! Bezpłatne szkolenie!Do negocjacjifreeWrocław
szkolenie certyfikacyjne i doradztwoDo negocjacjifreeLublin
Taryfy celne - praktyczne aspekty taryfikacji, klasyfikacja towarowaDo negocjacji360 + VAT zWrocław
System emerytalno-rentowy od 2014 roku w kontekście zmian w OFEDo negocjacji340 + VAT zWrocław
Bezpłatne szkolenia dla pracujących kobiet w województwie dolnośląskim w projekcie „Innowacyjność przez inwestycje”Do negocjacjifreeWrocław
kosztorysowanieDo negocjacji1845 zBiałystok
NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 rokuDo negocjacji460 zł netto zOlsztyn
Budowanie Pozytywnych Relacji z Pacjentem Szkolenie ZamknięteDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Merchandising Szkolenie ZamknięteDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 rokuDo negocjacji460 zł netto zLublin
NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 rokuDo negocjacji460 zł netto zRzeszów
ABC Prawa ochrony środowiska w przedsiębiorstwie – zmiany w 2013r.Do negocjacjido negocjacjiCaa polska
Obowiązki z zakresu gospodarki odpadami w myśl nowej ustawy o odpadach Do negocjacjido negocjacjiCaa polska
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rewolucja śmieciowa Do negocjacjido negocjacjiCaa polska
Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejDo negocjacjido negocjacjiśląskie
Praktyczne szkolenie dla ABI i ADO z Ochrony Danych OsobowychDo negocjacji713,40 zBiałystok
Jak założyć własną firmę Do negocjacji290 zCaa polska
OBSŁUGA KLIENTA W BIURZEDo negocjacji290 zŁódź
Szkolenie otwarte - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIEDo negocjacji290 zŁódź
Prezentacje biznesowe w języku angielskimDo negocjacji399 zŁódź
Ewidencja dochodów i wydatków w sferze finansów publicznych w 2013r. zgodnie z nowymi szszczególnymi zasadami Do negocjacji249 zł. (NETTO / BRUTTO) zWrocław
Chemiczne zanieczyszczenia żywnościDo negocjacji590 zWarszawa
Zmiany w VAT 2014Do negocjacji290 + VAT zWrocław
VOUCHER na Szkolenia OtwarteDo negocjacjido negocjacjiGdańsk
Obsługa wózków jezdniowychDo negocjacji470 zBielsko-Biała
Decyzje środowiskowe - szybko i skutecznie Do negocjacjido negocjacjiCaa polska
Skuteczne planowanie i organizacja pracy (dla pracowników)Do negocjacji360 + VAT zWrocław
Skuteczna perswazja w sprzedażyDo negocjacji360 + VAT zWrocław
Profesjonalna Obsługa Recepcji Szkolenie ZamknięteDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
BEZPŁATNE SEMINARIUM „Mechanika i utrzymanie ruchuDo negocjacjifreePoznań
BEZPŁATNE SEMINARIUM "Nowoczesne technologie na hali produkcyjnej" Do negocjacjifreePoznań
BEZPŁATNE SEMINARIUM "Inteligentne instalacje w budownictwie komercyjnym"Do negocjacjifreePoznań
Trening wzmacniania pewności siebie (2 dniowe)Do negocjacji540 + VAT zWrocław
Płacowe i pozapłacowe świadczenia pracownicze, możliwość generowania przez pracowników przychodów z praw autorskichDo negocjacji249 + VAT zWrocław
Rabat 1000zł - The Movement Solution - Szkolenie FizjoterapiaDo negocjacjido negocjacjiGdańsk
Czas pracy z uwzględnieniem zmian w 2013 roku, opracowanie harmonogramów - rozliczenie czasu pracy.Do negocjacji360 + VAT zWrocław
Bezpłatne szkolenia certyfikacyjneDo negocjacjifreelublin
Zasiłki chorobowe i macierzyńskie i inne - trudne przypadki Do negocjacji360 zł + VAT zWrocław
Przygotowanie do Rozmowy Kwalifikacyjnej Szkolenie ZamknięteDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Telefoniczna Obsługa Klienta Szkolenie ZamknięteDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Kurs metrologii - czytanie rysunku technicznego i obsługa przyrządów pomiarowych. Tablet w cenie! | Szklarska PoębaDo negocjacji1650 netto/os. zSzklarska Poręba
Szkolenia metrologiczne - wzorcowa jakość praktycznych warsztatówDo negocjacjido negocjacjiPolska
Savoir Vivre w Biznesie Szkolenie ZamknięteDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Praktyczne aspekty założenia, rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w świetle polskiego prawaDo negocjacji340 + VAT zWrocław
VAT w gminach i jednostkach budżetowych- rewolucyjne zmiany po uchwale NSA z dnia 24.06.2013 r.Do negocjacji290 + VAT zWrocław
Jak zdrowo pracować przy komputerzeDo negocjacji210 + VAT zWrocław
Szkolenie otwarte - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIEDo negocjacji290 zŁódź
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób nowotworowychDo negocjacji590 zWarszawa
Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych wg. aktualnych przepisów bilansowychDo negocjacji360 + VAT zWrocław
Podatek VAT w 2014 roku - PROWADZI WYBITNY SPECJALISTA W ZAKRESIE PODATKU VATDo negocjacji290 zł + VAT zWrocław
Handel Internetowy E-CommerceDo negocjacjido negocjacjiCaa polska
Planowanie i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznychDo negocjacji340 + VAT zWrocław
Organizacja systemu zamówień publicznych przez podmioty leczniczeDo negocjacji390 + VAT zWrocław
(3-dniowe) VAT 2014 r.: nowe zasady wystawiania faktur VAT, podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego oraz zmiany w zakresie odliczania podatku VAT naliczonegoDo negocjacji1390 + VAT zŚwieradów Zdrój
Zagrożenia wpływające na jakość wyrobu kosmetycznego, analiza ich źródeł oraz metody zapobiegania (Kosmetyki)Do negocjacji590 zWarszawa
Znakowanie mięsa i produktów mięsnych - praktyczne aspekty. Obecne wymagania i nowe prawo Unii EuropejskiejDo negocjacji590 zWarszawa
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie - analiza wymagań rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnychDo negocjacji590 zWarszawa
Zagrożenia i identyfikacja zafałszowań środków spożywczychDo negocjacji590 zWarszawa
Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymówDo negocjacji590 zWarszawa
Znakowanie wartością odżywczą produktów spożywczych - wymagania prawne i aspekt praktycznyDo negocjacji590 zWarszawa
Walidacja metod analitycznychDo negocjacji590 zWarszawa
Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w świetle decyzji wykonawczej Komisji 2013/674/UEDo negocjacji590 zWarszawa
Rola i praktyczne możliwości oceny sensorycznejDo negocjacji590 zWarszawa
Warsztaty: Event ManagerDo negocjacji599 + VAT zWrocław
BEZPŁATNE szkolenie o tematyce OZE / Fotowoltaika / DotacjeDo negocjacjifreeWrocław
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY, JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE ZACHODZĄCYCH ZMIAN W PRZEPISACH PRAWADo negocjacji295 zGrudziądz
FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020 - nowe możliwości, planowane zmiany, programy pomocowe -Do negocjacji850 zWarszawa
Interaktywny Płatnik Plus - rozwinięcie funkcji programu platnik 9 w zakresie weryfikacji online oraz aplikacjaa E-PłatnikDo negocjacji220 zStalowa Wola
Interaktywny Płatnik Plus - rozwinięcie funkcji programu platnik 9 w zakresie weryfikacji online oraz aplikacjaa E-PłatnikDo negocjacji220 zRzeszów
Interaktywny Płatnik Plus - rozwinięcie funkcji programu platnik 9 w zakresie weryfikacji online oraz aplikacjaa E-PłatnikDo negocjacji220 zKrosno
Kurs obsługi kasy fiskalnejDo negocjacji180 zKraków
Raport KOBiZE. Zasady raportowania do Krajowej bazy KOBiZE - Warsztaty!Do negocjacji400 zKatowice
Vademecum Prawa Pracy na 2015. dokumentacja kadrowa, um cywilno prawne oraz czas pracyDo negocjacji295 zKonin
Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych – omówienie nowych regulacji wprowadzonych na skutek implementacji Dyrektywy 2014/24/UEDo negocjacji399 zCiechanów
Nowa norma EN ISO 9001:2015, nowe wyzwania w organizacjiDo negocjacji450 zKatowice
Nowa norma EN ISO 14001:2015, nowe możliwościDo negocjacji450 zKatowice
HACCP -szkolenieDo negocjacji500 zBiałystok