Coaching czy trening indywidualny?

Coaching czy trening indywidualny?

Coraz popularniejsze wśród specjalistów wysokiej klasy i menedżerów jest korzystanie z usług coacha lub osobistego trenera, który wspomaga i motywuje do pracy nad sobą, a także - jako autorytet w pewnej dziedzinie - jest przewodnikiem w osiąganiu wysokiego poziomu potrzebnych kompetencji. Osoby pracując intensywnie z coachem lub indywidualnym trenerem - doradcą szybko podnoszą nie tylko swoją skuteczność zawodową, lecz także poprawiają swoje funkcjonowanie i satysfakcję w innych sferach życia. 
Praca menedżera i specjalisty – szczególnie w okresie niepewności na rynku - jest trudna, wymaga elastyczności, koncentracji, pracy pod presją i radzenia sobie ze zmianami oraz nieprzewidzianymi, często trudnymi okolicznościami. Konieczne jest nieustanne rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. To wszystko sprzyja nagromadzeniu stresu i przeciążeniu oraz odbija się na życiu prywatnym i stanie zdrowia. Praca z coachem lub trenerem osobistym umożliwia wypracowanie nowego modelu funkcjonowania danej osoby – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Dzięki zainwestowaniu w siebie, równowaga pomiędzy pracą i domem, satysfakcja z podejmowanych decyzji i realizacja wyznaczanych celów mogą stać się czymś naturalnym i osiągalnym bez destrukcyjnych skutków.  

Rozwój to niekończący się proces

Praca nad sobą polega na odkrywaniu swojego potencjału, eliminowaniu osobistych ograniczeń, stojących na drodze do osiągnięcia celów, a także uczeniu się nowych umiejętności, metod i technik działania.

czytaj dalej

reklama

To także niekończący się proces, który pozwala na tworzenie przyszłości tak, aby „niemożliwe” stawało się „możliwe”. Współpraca z profesjonalnym coachem lub trenerem pomaga również nauczyć się sposobów zarządzania czasem, panowania nad emocjami i budowania relacji, dzięki czemu dużo łatwiej jest działać, podejmować decyzje i porozumiewać się z innymi ludźmi.

Jak to działa?

Oprócz klasycznego coachingu, gdzie coach pełni rolę pomocnika w odnalezieniu przez daną osobę w swoim wnętrzu odpowiedzi na pytania, coraz większe znaczenie nabiera praca z osobistym trenerem, łącząca ze sobą elementy mentoringu, coachingu oraz intensywnego szkolenia kompetencji. Dzięki indywidualnej pracy z trenerem - mentorem możliwe staje się rozwinięcie kompetencji i poprawa wyników w pracy, polepszenie relacji z otoczeniem oraz nauczenie się efektywnej komunikacji w tych aspektach i w takim wymiarze, jakie są potrzebne danej osobie. Sposób i tempo pracy są dopasowane do osoby trenowanej. 

Zadaniem trenera jest wsparcie danej osoby w procesie kształtowania życia, kariery i relacji. Jako specjalista strategii, metod i technik w danej dziedzinie, pomaga osobie trenowanej znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów i dokonać zmian, które ulepszą jej dotychczasowe sposoby działania.

W Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore została w kilku obszarach tematycznych opracowana metoda Intensywnego Treningu RozwojowegoTM, która wychodzi naprzeciw tym nowym tendencjom. „Intensywny Trening RozwojowyTM prowadzimy szczególnie z myślą o osobach na stanowiskach kierowniczych, ponieważ specyfika ich pracy stawia przed nimi szczególne wyzwania. Odpowiedzialne funkcje, napięty grafik i wysokie aspiracje wymagają wypracowania oraz wdrożenia indywidualnego systemu funkcjonowania. Jest to też doskonałe wyjście dla specjalistów lub osób, które chcą zdynamizować lub zasadniczo zmienić dotychczasowy bieg swojej ścieżki kariery” – ocenia Anna Podgórska, szefowa Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore. - ,,Pomoc energicznego trenera biznesu i zmiany osobistej okazuje się tu nieoceniona.”

Recepta na sukces

Zdawałoby się, że w czasach, gdy bezrobocie ma raczej tendencję wzrostową, a konkurencja na rynku pracy jest silna, firmom powinno być łatwiej znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Tymczasem, nie jest łatwo znaleźć osobę gotową podejmować ważne decyzje i odpowiadać za kluczowe aspekty działalności firmy. Skłania to ludzi biznesu do ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz poszukiwania harmonii między obowiązkami a życiem prywatnym. 

,,Menedżerowie, a także osoby nie pełniące funkcji kierowniczych, lecz mające ambicje samodzielnego kierowania swoją karierą, coraz częściej nie oglądają się dziś na swoje korporacje i same inwestują w siebie. Wynika to z przekonania, że kompetentny specjalista, który jednocześnie umie czerpać przyjemność z życia zawsze poradzi sobie na rynku pracy, a coaching i intensywny indywidualny trening rozwoju pomagają osiągnąć taki stan” – komentuje Anna Podgórska z Homo Creatore.  

Komentarze