Komentarz Pawła Durjasza - Głównego Ekonomisty PZU nt. danych o produkcji w grudniu 2013 r.

Komentarz Pawła Durjasza - Głównego Ekonomisty PZU nt. danych o produkcji w grudniu 2013 r.

Produkcja sprzedana przemysłu była w grudniu wyższa niż przed rokiem o 6,6% r/r. Rosła wprawdzie w skali roku wyraźnie szybciej niż w listopadzie (2,9% r/r) i najszybciej od stycznia 2012 r., ale grudniową dynamikę r/r wspierał korzystniejszy układ dni roboczych. Do tego rozminęła się ona dość zauważalnie z konsensem prognostycznym Reutersa (10,5% r/r). My także liczyliśmy na więcej (8,1% r/r).

Według danych odsezonowanych – uwzględniających także różnicę w liczbie dni roboczych – tempo wzrostu produkcji sprzedanej wzrosło do 5,2% r/r wobec 4,4% r/r w listopadzie. Tendencja stopniowej poprawy jest więc kontynuowana. W samym grudnia odsezonowana produkcja sprzedana przemysłu obniżyła się o 0,4% m/m w stosunku do listopada. To drugi z kolei niewielki spadek – i pierwsza taka seria od końca 2012 roku.

Dzisiejsze dane – choć gorsze od oczekiwań – nie są dla mnie niepokojącym sygnałem. Po pierwsze – stosunkowo ciepły grudzień przyczynił się do głębokiego spadku produkcji działu „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (-9,8% r/r). Zauważalnie ograniczyło to dynamikę ogólnego wskaźnika produkcji. Zauważmy, że tempo wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym było od niej aż o 1,7 pkt. proc wyższe, sięgając 8,3% r/r. Po drugie – prognozy analityków zakładające bardzo silny wzrost rocznej dynamiki produkcji były chyba nierealistycznie wysokie.

czytaj dalej

reklama

Układ grudniowych świąt był podobny jak przed rokiem – wypadały w środku tygodnia i w taki sam sposób jak w 2012 r. dezorganizowały produkcję.

Dzięki sprzyjającej pogodzie wyraźnie za to wzrosła dynamika produkcji budowlano-montażowej (+5,8% r/r wobec -2,9% r/r w listopadzie), choć w przypadku danych odsezonowanych ta poprawa była nieco mniej spektakularna (+0,4% r/r wobec -4,2%r/r).  

Po dzisiejszych danych podtrzymujemy swoją prognozę dynamiki PKB w IV kwartale – może ona zbliżyć się do 2,5% r/r.

/media.netpr.pl

Komentarze